Dziś jest: Poniedziałek, 17.2.2020 02:02

Kolbuszowa

 

Aktualności

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego

02-01-2018
Od dnia 1 stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie.

Nowe zasady korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej reguluje znowelizowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, którą podpisał Prezydent RP 30 lipca 2018 roku.
Zgodnie z tą ustawą pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej, taką pomoc otrzyma.
 
W powiecie kolbuszowskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Dla ułatwienia uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, biura w których można można uzyskać porady mieszczą się w :

 
  •     budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10,
  •     budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach,
  •     budynku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL,
  •     budynku Urzędu Gminy w Cmolasie. 
 
Godziny dyżurów, w ramach których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna:

- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10 – poniedziałek, wtorek – 8:00-12:00, pokój 125 (parter)
    (porad prawnych udzielają adwokaci), 


- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 – poniedziałek - 12.00-16.00, wtorek - 12.00-16.00, środa - 14.00-18.00, czwartek - 15.30-19.30, piątek - 12.00 - 16.00.  Bezpłatne porady prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” (porad prawnych udzielają: radca prawny i adwokaci), 

- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach – środa – 13:00-17:00 oraz czwartek – 15:30-19:30 (porad prawnych udzielają radcy prawni),

- Urząd Gminy w Cmolasie - pokój 5 - piątek - 8.00-12.00 (porad udzielają radca prawny i adwokat). 


Do końca 2018 r. nieodpłatna pomoc prawna była udzielana:
- młodzieży do 26. roku życia,
- osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osobom, które ukończyły 65. lat,
- osobom posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantom, weteranom
- zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobietom w ciąży.
Teraz katalog ten został rozszerzony o osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną.
 
 Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
- przekazaniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
- wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
- sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych sporządzanych na potrzeby karnego postępowania przygotowawczego lub na potrzeby postępowania sądowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego – w to miejsce prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Pliki do pobrania

lista_1.pdf
lista_1.pdf
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO na podstawie art. 8a ust. 1 pkt 1.
lista_2.pdf
lista_2.pdf
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO na podstawie art. 8a ust. 1 pkt 2. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo