Dziś jest: Sobota, 8.8.2020 22:04

Kolbuszowa

 

Aktualności

Historyczny Mural - 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy

08-07-2020


Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie pt. „Historyczny mural - 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy”, w ramach którego można uzyskać dotację na działania patriotyczno- edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

   Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

    Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r. do godziny 16.15.
   
   Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej 1920 r., jej znaczenia dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na realizację ww. zadań MON zaplanował w sumie 1 500 000 zł.

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Oferty należy przesyłać na adres:


Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
OTWARTY KONKURS OFERT NR 12/2020/WD/DEKiD

 
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-122020wddekid

https://www.youtube.com/watch?v=qavC316zOjA  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo