Dziś jest: Sobota, 23.2.2019 08:53

Kolbuszowa

 

Aktualności

Nabór do projektu

11-07-2018
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w partnerstwie z Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH z Drezna realizuje projekt: „Mobilni bez barier  - reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej”,
numer POWR.04.02.00-00-0001/17-00
współfinansowanym z Europejskiego Fundusz Społecznego,
w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Działanie 4.2 Programy Mobilności ponadnarodowej.
 
Do udziału zapraszamy:
mieszkańców powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego od 18 do 35 roku życia, którzy: są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni )
oraz spełniają łącznie następujące warunki:
1. Nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
2. Nie szkolą się, tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyli i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach potrzebnych do wykonywania pracy.
 
Premiujemy:  osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby niepełnosprawne.
Zapewniamy równy dostęp do wsparcia dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych.
 
W ramach projektu zapewniamy:
  1. Trening motywacyjny.
  2. Kurs języka niemieckiego (120 godz.).
  3. Warsztaty dotyczące funkcjonowania w kulturze niemieckiej.
  4. Pięćdziesięciodniowe staże/praktyki w Dreźnie wraz z kontynuacją nauki języka niemieckiego (bezpłatne przejazdy, noclegi, wyżywienie).
  5. Opiekę polskiego i niemieckiego mentora.
  6. Pośrednictwo pracy.
Terminy rekrutacji: 16-31 lipca 2018 roku. 
Wysokość wkładu UE w projekt: 566 768,91 zł.
 
Zapisy i informacje: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"
ul. Jana Pawła II 8,36-100 Kolbuszowa
tel.17 2270 258, nil@kolbuszowa.pl
www.nil.kolbuszowa.pl, www.mapadotacji.gov.pl
  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo