Dziś jest: , 15.7.2018 21:42

Kolbuszowa

 

Aktualności

Nabór do projektu „Czas na Karierę”

09-08-2017


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do III – ostatniej edycji projektu „Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.08.2017 r.- 15.09.2017r.
 
Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Projekt obejmuje osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.
W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcie  zatrudnienia w skład, którego wchodzi:
ü  Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
ü  Szkolenia miękkie oraz zawodowe wg potrzeb kończone uzyskaniem certyfikatu;
ü  Pośrednictwo pracy i doradztwo kariery;
ü  Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy;
ü  6 - miesięczne staże na stanowiskach pracy zgodnych z ukończonym certyfikowanym szkoleniem zawodowym – 1750zł/mc;
ü  Wsparcie Trenera kariery przez cały okres uczestnictwa w projekcie.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!
Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:
a) osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów – pokój 311 oraz 216, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00;
b) pocztą/kurierem na adres pocztowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów - liczy się data wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na następujących stronach internetowych:
www.czasnakariere.com.pl  www.rarr.rzeszow.pl
 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 86 76 209
         17 86 76 232
         17 86 76 251

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo