Dziś jest: , 23.1.2022 07:58

Kolbuszowa

 

Aktualności

Policja apeluje do rowerzystów

10-08-2020
Okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu rowerzystów. Zachęceni sprzyjającą pogodą cykliści coraz częściej wybierają ten środek transportu dojeżdżając do pracy lub organizując wycieczki. Policjanci przypominają jednak, że kierujący jednośladami to pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego, których obowiązują stosowne przepisy. Nad ich przestrzeganiem będą czuwać kolbuszowscy funkcjonariusze.

Jak podkreślają mundurowi na bezpieczeństwo rowerzystów wpływ ma wiele czynników. Począwszy od pory dnia i warunków pogodowych, przez zachowania samych rowerzystów i respektowanie przez nich obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego, po umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Równie istotne są także zachowania innych uczestników ruchu wobec rowerzystów.
 
Poniżej przypominamy podstawowe obowiązki i przepisy o których powinni pamiętać rowerzyści.  

Obowiązkowe wyposażenie roweru:
- z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być światło migające)
- z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej
- co najmniej jeden skutecznie działający hamulec
- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

Rowerzysta jest obowiązany:
- korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić
- zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.
Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).

WYJĄTEK
Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:
- opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów
- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

Ważne: Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach.
 
Z dzieckiem na rowerze
Dzieci poniżej 10. roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.
Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowerowej.

Rowerzysta a przejście dla pieszych
Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:
- wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany
- omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
- jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:
- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego)
- czepiania się pojazdów
- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach
- kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
- korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Bezpieczeństwo rowerzystów zależy również od innych uczestników ruchu, przede wszystkim kierowców samochodów, którzy powinni respektować pierwszeństwo przejazdu rowerzystów w miejscach wskazanych przepisami, i tak:
- zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe
- jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić
- przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi
- kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Ponadto podczas wyprzedzania roweru, kierujący jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.

Zakładając kask i kamizelkę odblaskową -  poprawiamy własne bezpieczeństwo!

Przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku korzystania z kasków ochronnych i elementów odblaskowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że kask chroni głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Z kolei kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. Pamiętajmy również o obowiązku sygnalizowania manewrów, które pozwolą innym użytkownikom ruchu drogowego na właściwą ocenę sytuacji na drodze.
 
Policjanci przypominają, że na terenie gminy Kolbuszowa ścieżki rowerowe usytuowane są na ulicy Plac Wolności (wokół rynku), przy ul. 11 Listopada, Jana Pawła II, na odcinku łączącym drogę nr 9 z drogą 987 w Kolbuszowej Górnej oraz na odcinku drogi nr 875 w rejonie mostu w Świerczowie. Poza tymi wyjątkami rowerzyści powinni korzystać z jezdni.

Policjanci przypominają także, że każdorazowy wyjazd np. z posesji, ale także zjazd ze ścieżki rowerowej lub chodnika  – jest włączaniem się do ruchu, wymagającym od rowerzysty zachowania szczególnej ostrożności.
 
W okresie wakacyjnym kolbuszowscy policjanci będą zwracać szczególną uwagę na tą grupę uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza na najczęściej popełniane przez rowerzystów wykroczenia tj. przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych, jazdę po chodniku oraz rozmowę przez telefon podczas jazdy. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo