Dziś jest: Piątek, 18.1.2019 05:34

Kolbuszowa

 

Aktualności

Powiat Kolbuszowski zaprasza do udziału w projekcie...

14-05-2018


„Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer wniosku RPPK.09.04.00-18-0035/16-02.


Do udziału w projekcie zapraszamy :
1-Zasadnicze szkoły  zawodowe  i technika wchodzące w skład Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni oraz Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
2- Uczniowie : Zasadniczych  szkół   zawodowych  i techników wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni oraz Zespół Szkół Zawodowych w Kolbuszowej
3-Nauczycieli kształcenia zawodowego z Zasadniczych szkół  zawodowych  i techników wchodzące w skład Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni oraz Zespół Szkół Zawodowych w Kolbuszowej
 
Celem projektu jest zwiększenie szansy na zdobycie atrakcyjnej pracy po zakończeniu kształcenia zawodnego przez absolwentów szkól zawodowych z terenu Powiatu Kolbuszowskiego, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 270 uczniów. i uczennic dostosowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy oraz promocję kształcenia zawodowego
 
W ramach projektu oferujemy:
  • Dla szkół:  zakup wyposaż. pracowni kształcenia zawodowego, promocję szkolnictwa zawodowego i współpracy z pracodawcami 
  • Dla uczniów: doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia kompetencyjne, szkolenia zawodowe, e-lerning, kwalifikacyjne, staże praktyki zawodowe
  • Dla nauczycieli: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące
 
Rekrutacja: listopad 2016, wrzesień 2017, wrzesień 2018 z uwzględnieniem wyników w nauce oraz aktywności uczniów
Preferowani będą uczniowie zamieszkali na terenach wiejskich korzystające z pomocy społecznej, niepełnosprawni
Szczegółowe informacje i zapisy:  sekretariat: Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej  oraz biurze projektu-Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul 11- Listopada 10.
Strona www projektu: kolbuszowski.pl, zswerynia.pl, zst.kolbuszowa.pl
Kontakt (017) 2271-632,  17 227 13 32
 
 
 
Wkład UE 1221311,28 zł
 
Szczegółowe informacje: www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/powiat-kolbuszowski 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo