Dziś jest: Środa, 27.1.2021 15:13

Kolbuszowa

 

Aktualności

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie:

09-10-2020

 „Wystartuj w biznesie – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim” nr RPPK.07.03.00-18-0075/19

Projekt  adresowany jest do osób spełniających poniższe kryteria:
  1. zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbuszowskiego lub ropczycko-sędziszowskiego (wg KC)
  2. status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo,  w tym osoba należąca do co najmniej jednej  z  poniższych grup:
•       kobieta,
•       osoba długotrwale bezrobotna (osoba niepracująca nieprzerwanie przez okres ostatnich 12
         miesięcy) ,
•       osoba z niepełnosprawnościami,
•       osoba powyżej 50 roku życia,
•       osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie).
3) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat nie należący do żadnej z grup w pkt. 2).
4) wiek: powyżej 30 lat,
5) nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dotyczy również działalności zawieszonej)
Osoby preferowane: rodzice/opiekunowie prawni min., 3 dzieci do 18 rż, rolnicy do 2 ha i członkowie ich rodzin, zamieszkanie na ter. wiejskim, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 rż
Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn, jak i osoby z niepełnosprawnościami. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy pełny dostęp do projektu!
 
W ramach projektu oferujemy:
- bezpłatne wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
- wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie: 23 050,00 zł
- wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości: 2 250,00 zł/m-c  

REKRUTACJA!!!
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od 5 październik do 19 październik 2020r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją na stronie: www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/wystartuj-w-biznesie
W trakcie rekrutacji do projektu odbędą się konsultacje indywidualne w Biurze Projektu  oraz konsultacje on-line. Szczegóły pod numerem telefonu: 17 2270 258 wew. 24.
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” (Biuro Projektu):
ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa
Dofinansowanie projektu z UE: 3 565 622,84 PLN

www.mapadotacji.gov.pl
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo