Dziś jest: Poniedziałek, 11.12.2023 09:39

Kolbuszowa

 

Aktualności

Wyniki II edycji Powiatowego Konkursu „Ogrody Działkowe 2005”

06-09-2005
Pracowniczy Ogród...
Pracowniczy Ogród...
Pracowniczy Ogród...
Pracowniczy Ogród...
Pracowniczy Ogród...
Pracowniczy Ogród...
Pracowniczy Ogród...
Pracowniczy Ogród...

          W tym roku z inicjatywy Starostwa Powiatowego oraz w porozumieniu z działkowiczami z Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Kolbuszowej, po raz drugi został zorganizowany II Powiatowy Konkurs „Ogrody Działkowe 2005”.

W II edycji brały udział tak jak w ubiegłym roku następujące ogrody działkowe:

Pracownicze Ogrody Działkowe ”Prefabet”, ”Grusza” oraz „Tulipan” (mieszczące się przy ulicy Wolskiej), a także Pracowniczy Ogród Działkowy „1000 – lecia” (położony między ulicą Zieloną a ulicą Kilinskiego).

Komisja Konkursowa „Ogrody Działkowe 2005” w składzie: Pan Grzegorz Ziemiański – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wraz z Panią Katarzyną Cesarz – Inspektorem ds. Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowe, po wnikliwej analizie wszystkich punktów regulaminu i po konfrontacji na ogrodach działkowych jednomyślnie wytypowała następujące miejsca:

 

I miejsce - Pracowniczy Ogród Działkowy "PREFABET"

II miejsce - Pracowniczy Ogród Działkowy "GRUSZA"

II miejsce – Pracowniczy Ogród Działkowy "TULIPAN"

III miejsce - Pracowniczy Ogród Działkowy "1000-LECIA"

 

           Zgodnie z regulaminem Konkursu „Ogrody Działkowe 2005” – Edukacja Ekologiczna oraz Propagowanie Działań Proekologicznych, Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: Zagospodarowanie przestrzenne ogrodu (w tym racjonalność wykorzystania terenu); infrastruktura Ogrodu, czyli stan techniczny (w tym ogrodzenie zewnętrzne, bramy i furtki, tablica z nazwą ogrodu i jej estetyka, drogi i alejki ogrodowe, parkingi, miejsca postojowe, oddzielenie ich zielenią od działek, sanitariaty i ich stan, układ komunikacyjny w ogrodzie zapewniający możliwość dojazdu do działek pojazdów służb ratunkowych oraz porządek w ogrodzie – estetyka); Zagospodarowanie Działek Ogrodowych ( w tym nowoczesne zagospodarowanie działek z uwzględnieniem systemu kwaterowego i wydzielonych części rekreacyjnych, różnorodność nasadzeń i upraw na działkach, altany ogrodowe i ich estetyka, powszechność stosowania kompostowników oraz kąciki zabaw dla dzieci, ogólna ocena zagospodarowania działek pod względem ich rozplanowania i urządzenia, wykorzystania terenu – estetyka); Działalność na Rzecz Ochrony Środowiska i propagowania działań proekologicznych ( w tym pasy izolacyjne od dróg komunikacyjnych lub innych zanieczyszczeń, zieleń ogólnego użytku – pielęgnacja, badanie gleb, utrzymanie czystości w ogrodzie, na działkach i na terenach bezpośrednio przyległych  do ogrodu,  udokumentowane rozwiązywanie składowania i usuwania śmieci, powszechność kompostowania odpadów organicznych na działkach, budki lęgowe i karmniki dla ptaków, szkolenia działkowiczów w zakresie ekologii-dokumentacja, działalność instruktora ogrodowego-dokumentacja, gospodarka wodno-ściekowa, zaopatrzenie w wodę  i  ścieki bytowe – sanitariaty).

           Oficjalne rozstrzygnięcie II edycji Powiatowego Konkursu „Ogrody Działkowe 2005” wraz z rozdaniem nagród i pamiątkowych dyplomów nastąpiło podczas zorganizowanego przez Zarząd POD „Prefabet” w dniu 27 sierpnia 2005 r. „Rodzinnego Pikniku” z okazji 25 – lecia powstania POD „Prefabet”.  Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej z rąk Pana Grzegorza Ziemiańskiego i  Pani Katarzyny Cesarz odebrali prezesi poszczególnych Pracowniczych Ogrodów Działkowych

 


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo