Dziś jest: Sobota, 26.5.2018 04:02

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

07-09-2017

W czwartek (14 września), o godz. 9.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, w sali 220, odbędą się obrady XXXII Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Informacja o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych w nowym roku szkolnym 2017/2018.
 5. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej.
 6. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni.
 7. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu Kolbuszowskiego na rok szkolny 2017/2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kolbuszowskiemu i niektórym jego jednostkom organizacyjnym  oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. 
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowościach Hucina, Niwiska” realizowanego w ramach: „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowościach Kosowy, Niwiska” realizowanego w ramach: „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2017.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo