Dziś jest: Poniedziałek, 21.10.2019 13:12

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

06-12-2018
We wtorek (11 grudnia), o godz. 9.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, w sali 220 odbędzie się II Sesja VI Kadencji Rady Powiatu Kolbuszowskiego. 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Przedstawienie sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej za 2017 rok w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kolbuszowskim na lata 2018 – 2024.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Gospodarki Mieniem i Finansów Rady Powiatu w Kolbuszowej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Kolbuszowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu w Kolbuszowej do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Powiatem Kolbuszowskim dotyczącego przyjęcia przez Powiat niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku z zakresu administracji rządowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Staroście Powiatu Kolbuszowskiego wynagrodzenia miesięcznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2018.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo