Dziś jest: Środa, 3.6.2020 01:48

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

15-05-2020
W czwartek (21 maja), o godz. 9.00, w sali 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej odbędzie się XVIII Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Porządek obrad: 
 
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej za 2019 r. i I kwartał 2020 r. 
 5. Rozpatrzenie informacji z zimowego utrzymania dróg. Zamierzenia na okres letni w zakresie poprawy stanu dróg.
 6. Rozpatrzenie informacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej o sytuacji na rynku pracy na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2019 r. i I kwartale 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację Projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER), Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w imieniu Powiatu Kolbuszowskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej.
 8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Kolbuszowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Kolbuszowski w 2020 roku do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wyznaczenia realizatora programu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu kolbuszowskiego na realizację zadań w 2020 r. określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w zadania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej likwidacji Oddziału Dziecięcego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kolbuszowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2020.
 14. Sprawy różne. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo