Dziś jest: Środa, 22.9.2021 11:18

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

09-07-2020
W czwartek (16 lipca), o godz. 9.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (sala 220), odbędzie się XX Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Porządek obrad:
  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie Wód Polskich z działań podejmowanych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
  5. Informacja z realizacji zadań z zakresu funkcjonowania pomocy społecznej w Powiecie w 2019 r. i I półroczu 2020 r.
  6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markowa.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2020.
  10. Sprawy różne.


W związku z ogłoszonym stanem epidemii z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid–19 sesja zostanie przeprowadzona w zaostrzonym rygorze sanitarnym, co oznacza, że liczba osób na sali obrad jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji on-line.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo