Dziś jest: Środa, 30.11.2022 21:43

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

22-09-2022
W czwartek (29 września), o godz. 9.00, w sali 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej odbędzie się XLIII Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Porządek obrad XLIII Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Informacja o sytuacji w szkołach ponadpodstawowych w nowym roku szkolnym 2022/2023.
 5. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.
 6. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni.
 7. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej.
 8. Informacja z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kolbuszowskim na lata 2016-2021.
 10. Sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej w zakresie systemu pieczy zastępczej za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu kolbuszowskiego na realizację zadań w 2022r. określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w zadania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kolbuszowski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2022.
 14. Sprawy różne.
Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji na żywo na kanale: https://transmisjaobrad.info/channels/26/powiat-kolbuszowski/live


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo