Dziś jest: Poniedziałek, 17.2.2020 02:08

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Poniedziałek, 17 Lutego 2020

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Wszystkie wydarzenia

Ogłoszenia

Decyzja Starosty Kolbuszowskiego w sprawie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

28-06-2019
DECYZJA

   Na podstawie art. 20 ust.3 i ust.3a, art. 22 ust.l i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), § 3, § 4 pkt 4, § 5 ust.l pkt 5, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

ORZEKAM

   Zatwierdzić z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działkach nr: 2/2,1125/3, 2764, 3086, 4021/2, 4163/5, 4163/15, 4229 i 4236 w obrębie ewidencyjnym Kolbuszowa Górna, w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa, w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym, włączonym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 27.06.2019 r. pod numerem ewidencyjnym P.1806.2019.1021 oraz na mapach klasyfikacyjnych stanowiących integralną część tego operatu.

UZASADNIENIE

   W związku z realizacją prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kolbuszowa Górna, wykonywaną na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j.Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.), stwierdzono zmiany w sposobie użytkowania gruntów działek nr: 2/2, 1125/3, 2764, 3086, 4021/2, 4163/5, 4163/15, 4229 i 4236 obręb ewidencyjny Kolbuszowa Górna.

Zmienione użytki wymagały ponownego określenia klas bonitacyjnych, a ponadto powodowały zmianę przebiegu i oznaczeń konturów klasyfikacyjnych. Przeprowadzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na części ww. obrębu spowodowane było również potrzebą dostosowania sposobu oznaczania rodzaju użytków gruntowych do obowiązujących przepisów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, wyznaczono obszar objęty klasyfikacją obejmujący część obrębu ewidencyjnego Kolbuszowa Górna, do którego włączono działki nr: 2/2, 2764, 3086, 4021/2, 4163/5, 4163/15, 4229 i 4236. W toku prowadzonego postępowania do obszaru objętego klasyfikacją włączono dodatkowo, z urzędu działkę nr 1125/3 stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Kliknij link aby pobrać ze strony BIP pełną treść dokumentu. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo