Dziś jest: Poniedziałek, 17.2.2020 01:59

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Poniedziałek, 17 Lutego 2020

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Wszystkie wydarzenia

Ogłoszenia

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

11-04-2019

Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 11.04.2019r.

Na podstawie art.49 i art. 61 § 1 i § 4 oraz art.62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393), zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach, na których Starosta Kolbuszowski zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz na których nastąpiły zmiany użytków gruntowych.


1. Podstawa prawna przeprowadzenia klasyfikacji
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zostanie przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 1, art. 20 ust.3, ust. 3a i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).


2. Obszar objęty klasyfikacją:
Klasyfikacją gruntów zostaną objęte działki położone w obrębie Kosowy gm. Niwiska oznaczone nr: 176,178, 230, 488,1084,1120,1691/1 i 1692.


3. Miejsce i termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie:
Czynności klasyfikacyjne w terenie rozpocznie zebranie z właścicielami ww. nieruchomości w dniu 07.05.2019 roku o godz. 9:00 w budynku remizy OSP w miejscowości Kosowy, ul. Piaskowa 5.


4. Harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji gruntów:
Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniu 07.05.2019 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia. Szczegółowy porządek przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie zostanie ustalony z zainteresowanymi osobami na ww. zebraniu w dniu 07.05.2019 r. Na podstawie wykonanych czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony klasyfikator opracuje projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zawierający mapę klasyfikacji i protokół. Projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 04.06.2019 r. do 17.06.2019 r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zawierająca również informacje o sposobie rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych do projektu ustalenia klasyfikacji.


5. Imię i nazwisko klasyfikatora:
Do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków upoważniony został klasyfikator gleboznawca Pan Marek Szelepa (świadectwo nr 619) na podstawie upoważnienia Starosty Kolbuszowskiego z dnia 20.12.2018 r. nr OR.077.35.2018.


6. Zawiadomienie o miejscu i terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji:
Na podstawie § 9 ust.l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246) zawiadamiam, że projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 04.06.2019 r. do 17.06.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, pokój nr 220, w godz. od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem sobót i niedziel.

Podczas trwania wyłożenia mogą być zgłaszane zastrzeżenia do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Kliknij link aby pobrać ze strony BIP pełną treść dokumentu. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo