Dziś jest: , 17.1.2021 13:05

Kolbuszowa

 

Stypendyści 2015/2016

Stypendia Powiatu Kolbuszowskiego
 
Co rok, władze Powiatu Kolbuszowskiego, najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyróżniają stypendiami. Otrzymują je uczniowie, osiągający wysokie wyniki w nauce oraz aktywnie włączający się w życie szkoły.
 
Zasady przyznawania stypendium określa regulamin uchwalony przez radnych Rady Powiatu uchwałą nr 11/60/2015 z dnia 29 września 2015 r.

Tegoroczni STYPENDYŚCI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO 
 
Kamil Drżał – uczeń ZSAE w Weryni, kl. IV technikum w zawodzie technik ekonomista. Otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym średnią ocen 4,92. Uczeń wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne. Uczestniczy w zajęciach dodatkowych, konkursach i olimpiadach. Zajął I miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym, III miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowych w Piłce Ręcznej Chłopców. Brał udział w XXX Olimpiadzie Ekologicznej, Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta, Wirtualnym Menadżerze „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne”, Powiatowym Konkursie Matematycznym im. F. Leji oraz Międzynarodowym Konkursie „Young People in Europen Forest”.
 
Gabriela Augustyn – uczennica ZSAE w Weryni, kl. II technikum w zawodzie technik ekonomista. Otrzymała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym średnią ocen 4,76. Uczennica wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne. Odznacza się uczciwością w codziennym postępowaniu i dbałością o kulturę słowa. Wykazuje duże zdolności językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego. Uczestniczy w zajęciach dodatkowych, konkursach i olimpiadach. Promuje szkołę poprzez aktywny udział w Dniach Otwartych oraz organizowanie warsztatów ekonomicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zajęła III miejsce w Szkolnym Konkursie z Języka Angielskiego, a także otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta.
 
Beata Ofiara – uczennica ZSAE w Weryni, kl. III technikum w zawodzie technik ekonomista. Otrzymała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym średnią ocen 5,0. Uczennica wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne. Wykazuje duże zainteresowanie związane z geografią, biologią, ekologią i ochroną środowiska. Uczestniczy w zajęciach dodatkowych, konkursach i olimpiadach. Zajęła I miejsce drużynowo w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody, otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta, brała udział w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Międzynarodowym Konkursie „Młodzież w lasach Europy”.
 
Małgorzata Materska – uczennica ZSAE w Weryni, kl. III technikum w zawodzie technik ekonomista. Otrzymała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym średnią ocen 5,07. Uczennica odznacza się wzorową postawą, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, angażuje się w życie klasy i szkoły. Chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych, konkursach i olimpiadach. Została laureatką I miejsca w Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV i AIDS, zdobyła I miejsce w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz II miejsce w Szkolnym Konkursie z Języka Angielskiego. Otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Deutsch Macht Spaβ i w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta. Brała udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Międzynarodowym Konkursie „Młodzież w lasach Europy”.
 
Małgorzata Materska – uczennica ZSAE w Weryni, kl. III technikum w zawodzie technik ekonomista. Otrzymała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym średnią ocen 4,93. Uczennica odznacza się wzorową postawą, angażuje się w życie klasy i szkoły. Wykazuje duże zdolności i zainteresowania plastyczne oraz językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego. Chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych, konkursach i olimpiadach. Uczennica zajęła I miejsce w Szkolnym Konkursie z Języka Angielskiego, jest laureatką II miejsca w Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego, otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie w ramach programu „Moje Finanse” oraz Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta. Brała również udział w Międzynarodowym Konkursie „Młodzież w lasach Europy”.  
 
Paulina Wilk – uczennica ZST w Kolbuszowej, kl. IV d technikum w zawodzie technik geodeta. Uczennica uzyskała średnią ocen 5,07 i wzorowe zachowanie. Jest osobą bardzo koleżeńską, godnie reprezentującą swoją klasę i szkołę. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w akademiach szkolnych, angażuje się w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Brała udział w licznych konkursach i olimpiadach zajmując wysokie miejsca. Paulina Wilk brała udział w następujących konkursach: I miejsce w Szkolnym Konkursie nt. profilaktyki AIDS „Nie daj szansy AIDS”, I miejsce w XXVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Las” – etap wojewódzki, I miejsce w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 2015 – etap szkolny, I miejsce w XXV Olimpiadzie Teologii Katolickiej – etap szkolny, II miejsce w V edycji Międzynarodowego Konkursu YPEF („Młodzi w lasach Europy”) – etap powiatowy.
 
Justyna Ozga – uczennica ZST w Kolbuszowej, kl. IV d technikum w zawodzie technik geodeta. Uczennica uzyskała średnią ocen 5,27 i wzorowe zachowanie. Jest osobą bardzo koleżeńską, godnie reprezentującą swoją klasę i szkołę. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w akademiach szkolnych, angażuje się w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Brała udział w licznych konkursach szkolnych i powiatowych. Justyna Ozga brała udział w następujących konkursach: II miejsce – Szkolny Konkurs Geodezyjny, II miejsce – Maraton z Wisławą Szymborską, Wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, II miejsce – Powiatowy Sejmik Uczniowski, II miejsce – Powiatowy Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.  
 
Damian Ozga – uczeń ZST w Kolbuszowej, kl. IV d technikum w zawodzie technik geodeta. Uczeń uzyskał średnią ocen 4,93 i wzorowe zachowanie. Godnie reprezentuje swoją klasę i szkołę. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w akademiach szkolnych, angażuje się w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Zajął I miejsce w Szkolnym Konkursie Geodezyjnym. Brał udział w konkursach o zasięgu szkolnym oraz w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 
Justyna Starzec – uczennica ZST w Kolbuszowej, kl. III b technikum w zawodzie technik geodeta. Uczennica uzyskała średnią ocen 4,94 i wzorowe zachowanie. Jest osobą bardzo koleżeńską, godnie reprezentującą swoją klasę i szkołę. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w akademiach szkolnych, angażuje się w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Brała udział w licznych konkursach i zawodach sportowych. Justyna Starzec zajęła I miejsce w Szkolnym Konkursie Geodezyjnym, I miejsce w Konkursie Antynikotynowym, brała również udział w konkursie z języka angielskiego i języka francuskiego.
 
Damian Kłeczek – uczeń ZST w Kolbuszowej, kl. III a technikum w zawodzie technik informatyk. Uczeń uzyskał średnią ocen 4,78 i wzorowe zachowanie. Godnie reprezentuje swoją klasę i szkołę. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w akademiach szkolnych, angażuje się w prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym TIK-TAK.
 
Anna Magda – uczennica LO w Kolbuszowej, kl. III. Uczennica uzyskała średnią ocen 5,22. Osiągnięcia: IV miejsce zespołowo w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Drugie Życie Elektrośmieci”, finalistka Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała, finalistka Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. prof. F. Leji, I i III miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janku Bytnarze, wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich, udział w konkursach matematycznych: Mat, Jersz, Alfik Matematyczny, Kangur Matematyczny. Uczennica angażowała się w pomoc w promowaniu szkoły podczas spotkań z rodzicami w gimnazjach powiatu kolbuszowskiego, pomagała koleżankom i kolegom w nauce oraz promowała szkołę w czasie wolnym od nauki w ramach działań grupy „Enerko” (przeprowadzanie zajęć z przedszkolach w czasie ferii zimowych, organizowanie imprezy ekologicznej dla mieszkańców powiatu).
 
Natalia Dłużyńska - uczennica LO w Kolbuszowej, kl. II, średnia ocen 5,18. Osiągnięcia: VI miejsce i tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej w Łodzi, I miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy „Wszystko od nowa”. Natalia Dłużyńska aktywnie uczestniczy w zajęciach przedmiotowych i teatralnych. Sumiennie wypełnia obowiązki szkolne. W roku szkolnym 2014/2015 osiągnęła dobre bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
 
Laura Janus - uczennica LO w Kolbuszowej, kl. II, średnia ocen 5,13. Osiągnięcia: wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, IV miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, udział w: II etapie Konkursu Matematycznego im. prof. F. Leji, II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, w Konkursie Fizycznym „Lwiątko”, Konkursie Matematycznym „Alfik”, Konkursie Matematycznym „MAT” oraz Podkarpackim Konkursie Matematycznym im. prof. J. Marszała. Laura jest bardzo rzetelną uczennicą. Jest lubiana w klasie i w bieżącym roku szkolnym pełni funkcję zastępcy przewodniczącego klasy.
 
Artur Szlachetka – uczeń LO w Kolbuszowej, kl. III, średnia ocen 5,11. Osiągnięcia: IV miejsce zespołowo w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Drugie Życie Elektrośmieci”, członek pocztu sztandarowego, udział w konkursach matematycznych: MAT, Jersz, Alfik Matematyczny, Kangur Matematyczny, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. prof. F. Leji, I i III miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janku Bytnarze, I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym w Weryni, III miejsce w  Powiatowym Konkursie Plastycznym w LO w Kolbuszowej, III miejsce w Zawodach Szachowych o Puchar Burmistrza Kolbuszowej, reprezentowanie szkoły na spotkaniach Rady Młodzieżowej, promowanie szkoły w czasie wolnym od nauki w ramach działań grupy „Enerko” (przeprowadzanie zajęć z przedszkolach w czasie ferii zimowych, organizowanie imprezy ekologicznej dla mieszkańców powiatu), udział w konkursie historycznym wiedzy o Solidarności na szczeblu wojewódzkim, dwukrotny wolontariusz WOŚP.
 
Zuzanna Salwik – uczennica LO w Kolbuszowej, kl. III, średnia ocen 5,10. Osiągnięcia: IV miejsce i tytuł finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej w Łodzi, IV miejsce zespołowo w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Drugie Życie Elektrośmieci”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Przeciągi Literackie” w Mielcu, I miejsce w VII Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy „Wszystko od nowa”, I miejsce w VI Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy „Okno na świat”, III miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Janku Bytnarze i Szarych Szeregach, promowanie szkoły w czasie wolnym od nauki w ramach działań grupy „Enerko” (przeprowadzanie zajęć z przedszkolach w czasie ferii zimowych, organizowanie imprezy ekologicznej dla mieszkańców powiatu), wolontariusz na Światowe Dni Młodzieży 2016, udział w wydarzeniach kulturalnych poprzez uczestnictwo w chórze absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. „Accordare”. 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 17 Stycznia 2021

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo