Dziś jest: , 21.7.2024 04:03

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: , 21 Lipca 2024

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Informacja dla osób niesłyszących

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (T.J. Dz.U. z 2017, poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw urzędowych.

W Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ww. osoby mogą załatwić sprawy w następujący sposób:

  1. korzystając z pomocy osoby przybranej (każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, wybrana przez osobę uprawioną). Z pomocy tej osoba uprawniona nie może skorzystać jedynie w przypadku, gdy wnioskowane dane są chronione prawnie, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
  2. przy pomocy narzędzi elektronicznych:
    • poprzez wysłanie e-maila na adres: 
    • przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
    • przy pomocy faksu: nr 17 2271523
  3. listownie - na adres:
 Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10 
  
36-100 Kolbuszowa
 
  1. korzystając z pomocy tłumacza języka migowego. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.J. Dz.U. z 2018 r. poz. 511).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć tę należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie faksu, poczty elektronicznej. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd Starostwa zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym.

Prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail (proponowana data skorzystania z usług tłumacza, proponowana godzina skorzystania z usług tłumacza, temat sprawy). Jednocześnie informujemy, że wyłącznie otrzymanie naszego potwierdzenia gwarantuje Państwu zapewnienie tłumacza i załatwienie sprawy.
 Potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej zgłoś się punktu darmowych porad prawnych działających w naszym powiecie.

Teraz jako osoba z niepełnosprawnością, której nie stać na poradę komercyjną możesz uzyskać wsparcie bezpłatne. Wystarczy podczas wizyty złożyć oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze.
Podczas spotkania możesz liczyć na pomoc w sporządzaniu projektów pism w określonych sprawach. Zostaniesz poinformowany o stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach oraz spoczywających na Tobie obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym.
W ramach poradnictwa obywatelskiego możesz liczyć na wsparcie, w rozwiązaniu problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego.  Spotkanie z doradcą pomoże ci pokonać trudności ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego.
Jeżeli jesteś osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie osobiście albo potrzebujesz tłumacza języka migowego skontaktuj się z starostwem powiatowym, punktem porad i sprawdź możliwości  dostosowania usług do twoich potrzeb.
Informacje teleadresowe, a także na temat zakresu porad prawnych i obywatelskich dostępne na stronie "Bezpłatne porady prawne w powiecie kolbuszowskim"
Na stronie znajdują się adresy i godziny otwarcia punktów darmowej pomocy prawnej. Przed wizytą należy umówić się na spotkanie. Warto też zgłosić swoje potrzeby wynikające z niepełnosprawności.
Przydane informacje znajdziesz też na https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/Milczący przewodnik"


                     
                            Pełnomocnictwo urzędowe.Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo