Dziś jest: , 15.7.2018 21:41

Kolbuszowa

 

Aktualności

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego

11-10-2017

Przypominamy, że w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w bieżącym roku, Powiat Kolbuszowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały trzy punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, na parterze, drugi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach, natomiast trzeci w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.
 
Godziny dyżurów, w ramach których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna:
- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10 – od poniedziałku do piątku – 8.00-12.00.
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 – od poniedziałku do piątku – 14.00-18.00
- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach – poniedziałek – 16.00-20.00, wtorek – 16.00-20.00, środa – 13.00-17.00, czwartek w godzinach 15.00 – 19.00, piątek w godzinach 15.00-19.00. 
 
Uprawnieni mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.
 
Zakres udzielanej pomocy prawnej: 
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
- pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 
Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?
-  osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy nieodpłatnej prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
- osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawi z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
- osoby, które nie ukończyły 26 lat
- osoby, które ukończyły 65 lat
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty
- kobiety w ciąży.  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo