Dziś jest: Poniedziałek, 26.6.2017 03:47

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Poniedziałek, 26 Czerwca 2017

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Specjalna Strefa Ekonomiczna


Na terenie powiatu kolbuszowskiego znajduje się Kolbuszowska Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – Park Mielec, obejmująca trzy działki o łącznej powierzchni 7,9944 ha. Grunty zlokalizowane są w północno-wschodniej części Kolbuszowej, po wschodniej stronie trakcji PKP, w rejonie ulic Sokołowskiej, Żytniej i Leśnej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy przemysłowo-usługowej.Procedura oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste położonych w Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Kolbuszowa

1. Zainteresowany Inwestor występuje do Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oddział w Mielcu zarządzającej Strefą Ekonomiczną o uzyskanie zgody na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec - Podstrefa Kolbuszowa.
2. Po uzyskaniu zgody na prowadzenie działalności w Strefie inwestor składa wniosek do Zarządu Powiatu o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Do wniosku dołącza kopię mapki ewidencyjnej z zaznaczoną nieruchomością do nabycia.
3. Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego (rozpatruje Powiat).
4. Uzyskanie zgody Rady Powiatu w Kolbuszowej czy daną nieruchomość przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste i podjęcie przez Radę stosownej uchwały (rozpatruje Powiat).  
5. Zlecenie podziału nieruchomości ( jeżeli wniosek dot. części nieruchomości zleca Powiat).
6. Zlecenie wyceny nieruchomości (zleca Powiat).
7. Sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz wywieszenie wykazu na okres 6 tygodni (zleca Powiat).
8. Przeprowadzenie przetargu przez Agencje Rozwoju Przemysłu oddział Mielec na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz sporządzenie protokołu z przetargu i jego podpisanie przez nabywcę nieruchomości i członków komisji przetargowej.
9. Zawarcie umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia przetargu (przed aktem notarialnym wpłata pierwszej raty opłaty od ceny uzyskanej w wyniku przetargu).

W przypadku przeznaczenia nieruchomości w użytkowanie wieczyste strona ponosi koszty: materiałów geodezyjno-kartograficznych, ewentualnego podziału geodezyjnego, operatu szacunkowego, wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.

Uwagi:
Procedura przygotowania nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste trwa około 6 miesięcy
Nieruchomości w użytkowanie wieczyste oddaje się na okres 99 lat. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres krótszy - co najmniej jednak na 40 lat (art. 236 § 1KC).
W umowie określa się sposób zagospodarowania nieruchomości, terminy zagospodarowania nieruchomości ( termin rozpoczęcia i zakończenia zabudowy), itd.
W przypadku niedotrzymania terminów mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne.
Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę (od 15 % do 25 % ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu) i opłaty roczne (od 0,3% do 3% ceny nieruchomości). 
Więcej informacji można uzyskać na stronie: biznes.kolbuszowa.pl
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
 
NIP: 814-15-73-682
REGON: 690581382
 
informacja: 17 744 57 71, 17 227 58 80

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałki - 8:00 - 16:00
od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30.
 

 

 

© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo