Dziś jest: Poniedziałek, 26.6.2017 03:44

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Poniedziałek, 26 Czerwca 2017

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Wszystkie wydarzenia

Zabytki

 

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kolbuszowskiego

 

Uchwałą Rady Powiatu w Kolbuszowej Nr XXX/185/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. przyjęty został Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2013-2017.


Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami to strategiczny dokument na temat zabytków, czyli najcenniejszych obiektów powiatu kolbuszowskiego . Opisuje stan faktyczny w dziedzinie opieki i ochrony zabytków, przedstawia najbardziej wartościowe zabytki powiatu oraz pokazuje w jaki sposób powiat promuje zabytki, ale i szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe.


Program Opieki nad Zabytkami ma pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobami stanowiącymi dziedzictwo kulturowe powiatu kolbuszowskiego, a także zwiększyć troskę o stan dziedzictwa kulturowego ziemi kolbuszowskiej. Program ten jest instrumentem polityki administracyjnej w zakresie podejmowania działań dotyczących poprawy stanu utrzymania i zarządzania zasobem powiatowego dziedzictwa kulturowego, ochrony i kształtowania krajobrazu oraz dokumentowania jego dziedzictwa, promocji i edukacji mieszkańców w tym zakresie. Program ten kładzie podwaliny pod współpracę między samorządami powiatowym, wojewódzkim i gminnymi, organami konserwatorskimi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, a także właścicielami zabytków i mieszkańcami. Współpraca ta ma celu zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.


Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku ( Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) formułuje główne cele programów ochrony zabytków. Cele i zadania Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kolbuszowskiego są zgodne z celami Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami oraz z dokumentami strategicznymi Powiatu Kolbuszowskiego

W toku analizy określono katalog otwarty celów, który skupia się na dwóch zasadniczych kwestiach:

  1. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego
  2. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
 
NIP: 814-15-73-682
REGON: 690581382
 
informacja: 17 744 57 71, 17 227 58 80

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałki - 8:00 - 16:00
od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30.
 

 

 

© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo