Dziś jest: Czwartek, 2.12.2021 22:23

Kolbuszowa

 

Kalendarz wydarzeń

Dziś jest: Czwartek, 2 Grudnia 2021

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ndz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia

Godziny obsługi interesantów

 
OGŁOSZENIE
STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO

z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów
 
Na podstawie § 21 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367), informuję, że od dnia 05 listopada 2020 r., Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Jednostki Organizacyjne mające siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 – go Listopada 10, 36 – 100 Kolbuszowa ogranicza możliwość osobistego załatwiania spraw w budynku Urzędu.
 
Zwracamy się prośbą, aby osoby, które zauważyły u siebie jakiekolwiek objawy infekcji, w postaci np. kataru, kaszlu, czy podwyższonej temperatury, powstrzymały się od bezpośredniej wizyty w Starostwie. Zalecamy i zachęcamy do załatwiania swoich spraw urzędowych bez osobistej wizyty w Urzędzie korzystając z kanałów komunikacji takich jak: e- mail: starostwo@kolbuszowski.pl, platforma e-PUAP, poczta tradycyjna.
 
1.      Przed zamierzoną wizytą w Starostwie zaleca się kontakt telefoniczny z właściwym Wydziałem Starostwa lub Jednostką Organizacyjną mającą siedzibę w budynku Starostwa - celem ustalenia godziny przyjęcia.
 
2.      Bezpośrednia obsługa interesantów Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbywać się będzie w trybie szczególnym,
w systemie ograniczonej dostępności dla interesantów:
1)     w godzinach urzędowania:
poniedziałek: 8:00 –16:00;
od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30.
 
2)    wszyscy Interesanci są zobowiązani w trakcie pobytu w Urzędzie do:
a)   stosowania się obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby na wniosek pracownika Urzędu,
b)  używania rękawic ochronnych lub dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (w każdym holu/korytarzu dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk),
c)   zachowania dystansu min. 1,5 metra od innych osób przed budynkiem i w jego wnętrzu,
d)  stosowania się do zaleceń pracowników Starostwa.
 
3. Interesanci będą wpuszczani do Urzędu pojedynczo, zgodnie z kolejnością przyjścia lub umówioną telefonicznie godziną przyjęcia. 
 
4. W jednym czasie urzędnik będzie mógł obsługiwać wyłącznie jednego interesanta, z zastrzeżeniem konieczności udziału opiekuna dla osoby niepełnosprawnej lub niepełnoletniej albo pomocy tłumacza.  
 
5. Wejście do Wydziału Komunikacji i Transportu odbywać się będzie:
1)     od strony Dworca PKS/PKP dla osób zgłaszających się w sprawach wydawania dowodów rejestracyjnych i praw jazdy,
2)     tylnym wejściem od strony parkingu Starostwa dla osób zgłaszających się w sprawach rejestracji pojazdów.
 
6. Wejście do:
1)     Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2)     Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
3)     Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego,
4)     Zarządu Dróg Powiatowych,
odbywać się będzie wejściem głównym do budynku Starostwa.
 
7. Wejście do:
1)     Wydziału Geodezji, celem udostępniania/sprzedaży osobom fizycznym wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali map ewidencyjnych i zasadniczych oraz innych materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz obsługa geodetów i rzeczoznawców majątkowych,
2)     Wydziału Ochrony Środowiska,
3)     Wydziału Architektury i Budownictwa,
4)     Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
odbywać się będzie wyłącznie tylnym wejściem od strony parkingu Starostwa.
 
8. Wejście do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbywać się będzie wyłącznie bocznym wejściem od ul. 11-go Listopada (od strony bloków).
 
Wszystkie druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego pod adresem: www.powiat.kolbuszowski.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA oraz w formie papierowej przy wejściu głównym do budynku. Prosimy składać je w Biurze Podawczym Urzędu.
 
Mając na uwadze obowiązek zachowania większego reżimu sanitarnego, w związku z zagrożeniem zachorowania na koronawirusa, a także zachowanie ciągłości pracy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, serdecznie prosimy o rozważenie czy konieczne jest osobiste stawienie się w urzędzie, celem załatwienia spraw.

Numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa znajdują się na stronie: www.powiat.kolbuszowski.pl
w zakładce KONTAKT.
 
                                                                                                                            W z. Starosty Kolbuszowskiego
                                                                                                                                              Wojciech Cebula
WICESTAROSTA


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo