Dziś jest: , 23.1.2022 07:34

Kolbuszowa

 

Aktualności

Biuletyn MKL po raz piąty

14-01-2022
Ukazał się piąty numer „Biuletynu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, którego tematyka wykracza daleko poza obszar Puszczy Sandomierskiej.

Szeroki zakres tematyczny publikacji wynika z tego, że Muzeum zaprosiło do współpracy przedstawicieli różnych instytucji naukowych - etnografów, historyków, historyków sztuki, antropologów i kulturoznawców. W swoich artykułach poruszają oni wiele kwestii badawczych, dzięki czemu wydawnictwo ma charakter interdyscyplinarny.
 
W dziale „Artykuły” znalazły się cztery teksty dotyczące takich zagadnień jak: znaczenie afirmacji rodzimej formy architektonicznej w kształtowaniu regionalnej i narodowej tożsamości (s. Anna Tejszerska), zabudowa miejska Kolbuszowej do 1939 r. (Jacek Bardan), przegląd piśmiennictwa poświęconego dawnym miasteczkom (Arkadiusz S. Więch) i urządzenie zdrowego życia w zagrodzie włościańskiej (Izabela Wodzińska).

W „Materiałach” można zapoznać się z opracowaniami powstałymi na podstawie przeprowadzonych przez autorów badań terenowych. Dotyczą one elementów prawosławnej kultury rumuńskiej w życiu religijnym mieszkańców Bulaju (Karina Stempel-Gancarczyk), obrzędów pogrzebowych Rzeszowiaków (Grzegorz Mosiołek), słońca w wierzeniach mieszkańców Wrzaw (Krzysztof Gorczyca), przestrzeni przydomowej współczesnej wsi lasowiackiej (Janusz Radwański) oraz przemian funkcji płotów-ogrodzeń w miejscowościach Domatków i Brzezówka (Anna Hadwiczak i Daria Margiciok).

Na uwagę zasługują też artykuły znajdujące się w „Muzealiach”. Skupiają się one wokół najnowszych nabytków muzealnych (kolbuszowskiej komody z pulpitem i nadstawą – tekst Anny Ozaist-Przybyły), działalności promocyjnej (dialogu jako formy kontaktu ze zwiedzającymi – ilustrowany materiał Katarzyny Dypy i Agaty Front) oraz wystawienniczej (wystawie o przemyśle wiejskim – młynarstwie – opracowanie Jana Święcha i Wojciecha Dragana).

Tom zamykają wspomnienia poświęcone zmarłym: Stanisławowi Stępniowi (Janusz Radwański), Janowi Wozowiczowi (Jacek Tejchma), Władysławowi Pogodzie, Janowi Cebuli, Albinie Kuraś (Jerzy Dynia) oraz Jerzemu Dyni (Jolanta Danak-Gajda).

Niewątpliwym walorem publikacji jest szata graficzna. Projekt okładki, na której wykorzystano rysunek Ignacego Kędzierskiego „Dom i zakład ślusarski” przygotowała Izabella Kędzierska. Niemal połowa artykułów jest też wzbogacona o ryciny i fotografie, które dodatkowo podkreślają ich walor poznawczy i popularyzatorski.

Recenzentami naukowymi wydawnictwa byli: prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński) i dr hab. Katarzyna Smyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz dr. hab. Lucyna Rotter (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie).
Publikację można nabyć w sklepiku muzealnym oraz sklepiku internetowym.

Spis treści
Artykuły
s. Anna Tejszerska USJK / Docenić własne… Znaczenie afirmacji rodzimej formy architektonicznej w kształtowaniu regionalnej i narodowej tożsamości
Jacek Bardan / Zabudowa miejska Kolbuszowej do 1939 r.
Arkadiusz S. Więch / Galicyjskie miasteczka. Przegląd piśmiennictwa z zakresu badań nad ośrodkami miejskimi na terenie dawnej Galicji
Izabela Wodzińska / Jak urządzić zdrowe życie w zagrodzie włościańskiej? – między wzniosłym ideałem a chłopską codziennością

Materiały
Karina Stempel-Gancarczyk / Elementy prawosławnej kultury rumuńskiej w życiu religijnym mieszkańców Bulaju
Grzegorz Mosiołek / Obrzędy pogrzebowe Rzeszowiaków. Przyczynek do badań etnograficznych
Krzysztof Gorczyca / Słońce w wierzeniach mieszkańców Wrzaw
Janusz Radwański / O przestrzeni przydomowej współczesnej wsi lasowiackiej
Anna Hadwiczak, Daria Margiciok / Kilka uwag na temat płotów – ogrodzeń w miejscowościach Brzezówka i Domatków koło Kolbuszowej (notatka z terenu badawczego)

Muzealia
Anna Ozaist-Przybyła / Nowy nabytek Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – komoda z pulpitem i nadstawą jako mebel o cechach roboty kolbuszowskiej
Katarzyna Dypa, Agata Front / Dialog jako narzędzie promocji Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Jan Święch, Wojciech Dragan / Wystawa: Dawny przemysł wiejski – Młynarstwo. Siła wiatru i wody w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

In memoriam
Janusz Radwański / Ostatni lasowiacki poeta. Stanisław Stępień (1934–2017)
Jacek Tejchma / Jan Wozowicz (1949–2019). Wspomnienie trochę osobiste…
Jerzy Dynia / Ostatnie takie pokolenie. Władysław Pogoda (1920–2018), Jan Cebula (1937–2019), Albina Kuraś (1925–2019)
Jolanta Danak-Gajda / Wspomnienie o Jerzym Dyni (1935–2020)
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo