Dziś jest: , 25.2.2024 00:14

Kolbuszowa

 

Aktualności

O wyzwaniach podczas konferencji

30-01-2023
Zmiana negatywnego postrzegania myśliwego i łowiectwa przez znaczą część społeczeństwa polskiego, promocja roli gospodarki łowieckiej w ekologii oraz ukazywanie łowiectwa jako jednej z form aktywnej ochrony środowiska – to główne z postulatów uczestników konferencji „Wyzwania współczesnego łowiectwa w Polsce”, która została zorganizowana w Senacie RP 25 stycznia br. przez Komisję Środowiska, z okazji 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.
 
W konferencji, na zaproszenie Senatora RP – przewodniczącego Komisji Środowiska, uczestniczył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Obecny był również ks. Józef Mucha - Kapelan Myśliwych Okręgu Rzeszowskiego, Marcin Hendzel - Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ, Piotr Brewczyński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Młp. oraz zaproszeni goście z całej Polski.
 
Zadania zlecone
Otwierając konferencję, przewodniczący Komisji Środowiska Senator Zdzisław Pupa przypomniał, że Polski Związek Łowiecki wykonuje zlecone przez państwo zadania z zakresu gospodarki łowieckiej. - To myśliwi za własne pieniądze szkolą się i pozyskują sprzęt, aby utrzymać populację dzikich zwierząt w określonej liczebności i dobrej kondycji – podkreślił. Wskazał też na potrzebę wspólnego działania rządu, samorządu i PZŁ, aby te zadania mogły być realizowane.
 
Ochrona przyrody i polowanie
Natomiast w ocenie Edwarda Siarki - Wiceministra Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa to właśnie łowiectwo w skuteczny sposób łączy ochronę przyrody z polowaniem. Jak mówił, prawie 130 tys. myśliwych zrzeszonych w PZŁ dba o zachowanie równowagi w środowisku naturalnym i dobrostan zwierzyny, tymczasem w odbiorze społecznym myśliwy postrzegany jest bardzo często negatywnie. Jego zdaniem do zmiany tego wizerunku potrzebna jest edukacja społeczeństwa na temat roli łowiectwa, a  przede wszystkim wyjaśnianie na czym polega działalność PZŁ. Wiceminister zwrócił też uwagę, że w Polsce na 1 tys. osób polują tylko 3, w Czechach i na Słowacji – 10 osób, a w Irlandii – 70. Prezes Edward Siarka mówił również o  znaczeniu łowiectwa nie tylko dla ojczystej przyrody i narodowego dziedzictwa, ale także dla rolnictwa, a więc i gospodarki. Podkreślił, że zaangażowanie myśliwych w szacowanie szkód łowieckich, które ma swoją wymierną wartość materialną, pozostaje niedocenione i przemilczane w  społecznej debacie. – Przed nami rysuje się rzeczywista potrzeba zbudowania strategii uzyskania społecznej akceptacji – mówił Minister Edward Siarka. –  Musimy postawić na edukację społeczną. Nasza działalność musi się opierać na współpracy z rolnikami i leśnikami, bo w istocie jesteśmy sojusznikami. Niezwykle ważne jest także zwiększenie liczby myśliwych, bo w Polsce przypada ich zaledwie trzech na tysiąc osób. To duże wyzwanie, które wiąże się z  przełamaniem wewnętrznych oporów - wskazywał.
 
Zwalczanie chorób
Na rolę łowiectwa w profilaktyce i zwalczaniu chorób zakaźnych u  zwierząt wskazał z kolei Wiceminister Rolnictwa Lech Kołakowski. W jego ocenie bez zaangażowania myśliwych nie byłaby możliwa skuteczna walka z  afrykańskim pomorem świń. Jak podkreślił, odstrzały dzików pozwoliły znacząco ograniczyć liczbę ognisk tej choroby.
 
Czynna ochrona przyrody
Na jeszcze inny aspekt zwrócił uwagę Rafał Malec - Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ. - Myślistwo towarzyszyło człowiekowi od zawsze, ale nigdy nie budziło tyle kontrowersji, jak dzisiaj – mówił. A przecież, jak przekonywał, łowiectwo jest przede wszystkim czynną formą ochrony przyrody. - Myśliwi, wychodząc na łowisko, monitorują stan naszej przyrody – ocenił. Dodał, że dzięki działalności PZŁ „udało się ustabilizować stan liczbowy populacji zwierzyny grubej, w miarę ustabilizowany został spadek liczby zwierzyny drobnej”. - Za naszą sprawą w środowisku występują również gatunki, których nie użytkujemy łowiecko, m.in. duże drapieżniki. Ustawodawca powierzył polskim myśliwym zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących. Uważam, że z tego zadania wywiązaliśmy się znakomicie. Dzięki nam wzrost liczebności zwierzyny grubej jest stabilny, a zmniejszanie się populacji zwierzyny drobnej nie ma charakteru skokowego - dodał.
 
Emocje i mowa nienawiści
Spory wydźwięk wzbudził występ dr hab. Aleksandry Matulewskiej, która w prezentacji zatytułowanej „Czy kultura łowiecka jest krwawą tradycją?” przytoczyła nacechowane negatywnymi emocjami komentarze pod adresem myśliwych i ich szeroko pojętej działalności. Prelegnetka wskazywała, że w ostatnich latach szerzenie mowy nienawiści doprowadziło do tragedii. Również uczestnicy konferencji niejednokrotnie podkreślali, że ogrom pracy wykonywanej społecznie przez myśliwych jest niedoceniana przez społeczeństwo, a mowa nienawiści wobec środowiska myśliwskiego szerzy się coraz bardziej.
 
Dyskusja
Z kolei dr hab. Dariusz Zalewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwrócił uwagę, że od wielu lat toczy się dyskusja o polskim modelu łowiectwa. Obecny zakłada, że dzikie zwierzęta są własnością Skarbu Państwa, gospodarkę łowiecką prowadzi się w obwodach o minimalnej powierzchni 3 tys. ha i zadania państwa w tym zakresie realizuje PZŁ. Przeciwnicy tego systemu proponują model licencyjny i obwody łowieckie dzierżawione w wyniku przetargu. Zdaniem Dariusza Zalewskiego obecny model łowiectwa może okazać się najlepszy w Europie, jeśli zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany. Proponował m.in. określenie strategii działań PZŁ z uwzględnieniem gospodarki łowieckiej, profesjonalizacji działalności łowieckiej i rozwoju badań naukowych. Postulował wprowadzenie we wszystkich obwodach łowieckich monitoringu planowania łowieckiego, szkód łowieckich, prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej i muflonów, trofeistyki łowieckiej, a także rozszerzenie sieci monitoringu zwierzyny drobnej. Opowiadał się za wprowadzeniem: sprawnego systemu kontroli i nadzoru w PZŁ, przejrzystych kryteriów oceny działalności kół łowieckich w związku z procedurą dzierżawy obwodów, systemu oceny działalności zarządów okręgowych i pracy ich biur.
 
Wystawa
Podczas konferencji otwarta została też wystawa „Na tropach historii polskich myśliwych”, zorganizowana przez Komisję Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej, na której zaprezentowano dokumenty i pamiątki, pochodzące ze zbiorów członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, m.in. projekt prawa łowieckiego Juliana Ejsmonda.

Materiały: Senat RP
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo