Dziś jest: Środa, 20.1.2021 01:03

Kolbuszowa

 

Aktualności

OGŁOSZENIE STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO

06-11-2020
 OGŁOSZENIE
STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO

z dnia 05 listopada 2020 r.

w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów
 
Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.), informuję, że od dnia 05 listopada 2020 roku, Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Jednostki Organizacyjne mające siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 11 – go Listopada 10, 36 – 100 Kolbuszowa ogranicza możliwość osobistego załatwiania spraw w budynku Urzędu.
 
Zwracam się prośbą, aby osoby, które zauważyły u siebie jakiekolwiek objawy infekcji, w postaci np. kataru, kaszlu czy podwyższonej temperatury, powstrzymały się od bezpośredniej wizyty w Starostwie. Zalecamy i zachęcamy do załatwiania swoich spraw urzędowych bez osobistej wizyty w Urzędzie, korzystając z kanałów komunikacji takich jak: e- mail: starostwo@kolbuszowski.pl, platforma e-PUAP, poczta tradycyjna.
 
 1. Przed zamierzoną wizytą w Starostwie zaleca się kontakt telefoniczny z właściwym Wydziałem Starostwa
  lub Jednostką Organizacyjną mającą siedzibę w budynku Starostwa - celem ustalenia godziny przyjęcia.
 
 1. Bezpośrednia obsługa interesantów Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbywać się będzie w trybie szczególnym,
  w systemie ograniczonej dostępności dla interesantów:
 1. w godzinach urzędowania:
     poniedziałek: 8:00 –16:00;
     od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30.
 
 1. wszyscy Interesanci są zobowiązani w trakcie pobytu w Urzędzie do:
 1. stosowania się obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
 2. używania rękawic ochronnych lub dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (w każdym holu/korytarzu dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk),
 3. zachowania dystansu min. 1,5 metra od innych osób przed budynkiem i w jego wnętrzu,
 4. stosowania się do zaleceń pracowników Starostwa.
 
3. W jednym czasie urzędnik będzie mógł obsługiwać wyłącznie jednego interesanta (z zastrzeżeniem konieczności udziału opiekuna dla osoby niepełnosprawnej lub niepełnoletniej albo pomocy tłumacza), zgodnie z kolejnością przyjścia lub umówioną telefonicznie godziną przyjęcia. 
 
4. Wejście do Wydziału Komunikacji i Transportu odbywać się będzie:
 1. od strony Dworca PKS/PKP dla osób zgłaszających się w sprawach wydawania dowodów rejestracyjnych i praw jazdy,
 2. tylnym wejściem od strony parkingu Starostwa dla osób zgłaszających się w sprawach rejestracji pojazdów.
 
5. Wejście do:
 1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 2. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
 3. Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego,
 4. Zarządu Dróg Powiatowych,
odbywać się będzie wejściem głównym do budynku Starostwa.
 
6. Wejście do:
 1. Wydziału Geodezji, celem udostępniania/sprzedaży osobom fizycznym wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali map ewidencyjnych i zasadniczych oraz innych materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz obsługa geodetów i rzeczoznawców majątkowych,
 2. Wydziału Ochrony Środowiska,
 3. Wydziału Architektury i Budownictwa,
 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
odbywać się będzie wyłącznie tylnym wejściem od strony parkingu Starostwa.
 
7. Wejście do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbywać się będzie wyłącznie bocznym wejściem od ul. 11-go Listopada (od strony bloków).
 
Wszystkie druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego pod adresem: www.powiat.kolbuszowski.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA oraz w formie papierowej przy wejściu głównym do budynku. Prosimy składać je w Biurze Podawczym Urzędu.
 
Mając na uwadze obowiązek zachowania większego reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem zachorowania na koronawirusa, a także zachowanie ciągłości pracy Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, serdecznie prosimy o rozważenie czy konieczne jest osobiste stawienie się w urzędzie, celem załatwienia spraw.
Numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa znajdują się na stronie: www.powiat.kolbuszowski.pl w zakładce KONTAKT.
 
Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo