Dziś jest: Czwartek, 9.7.2020 02:36

Kolbuszowa

 

Aktualności

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Kolbuszowskiego

24-06-2020

Na terenie Powiatu Kolbuszowskiego, 24 czerwca, ogłoszone zostało pogotowie przeciwpowodziowe.


Zarządzenie Nr 28/2020
Starosty Kolbuszowskiego
z dnia 24 czerwca 2020 roku
 
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Kolbuszowskiego

Na podstawie § 1 pkt. 12 Zarządzenia Nr 118/20 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Powiatu Kolbuszowskiego
od godz. 8.00 dnia 24 czerwca 2020r.

§ 2. W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu kolbuszowskiego należy w szczególności:
  1. wprowadzić całodobowy dyżur w Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego w Kolbuszowej;
  2. wprowadzić całodobowe dyżury w gminnych zespołach zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
  3. dokonać przeglądu zapisów wynikających z planu zarządzania kryzysowego oraz planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
  4. utrzymać siły i środki w gotowości do użycia;
  5. dokonać przeglądu stanów asortymentu zgromadzonego w magazynach przeciwpowodziowych;
  6. monitorować wzrost poziomu wód na ciekach i rzekach.
§ 3. 1. Informację o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie gminy należy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kolbuszowej dwa razy na dobę, z sytuacji na godz. 6.00 do godz. 7.00 oraz z sytuacji na godz. 18.00 do godz. 19.30. W sytuacji poważnych zagrożeń informacje przesłać według decyzji przewodniczącego gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.
2. Informację zbiorczą Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kolbuszowej przekazuje do Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Rzeszowie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obronności, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
§ 5. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.
 
STAROSTA KOLBUSZOWSKI  
Józef KARDYŚ  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo