Dziś jest: Środa, 20.1.2021 00:56

Kolbuszowa

 

Aktualności

Pomoc dla kolbuszowskiego szpitala

06-11-2020
1,1 mln zł – taką kwotą wesprze kolbuszowski Szpital Powiatowy Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego w bieżącym roku. Fundusze te trafią m.in. na zakup urządzeń medycznych, potrzebnych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego, od 1 listopada, w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej, swoje funkcjonowanie rozpoczyna oddział, mający na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Docelowo oddział liczył będzie 12 łóżek, w tym:
- dwa łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2
- cztery łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
- sześć łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
Oddział powstaje w istniejącej Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na Oddziale Wewnętrznym. Aktualnie jest on dostosowywany i doposażany w niezbędny sprzęt medyczny. Na ich zakup Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego, z własnego budżetu, przeznaczył kwotę w wysokości 100 tys. zł. 

Oprócz tego Powiat Kolbuszowski zawarł z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej umowy o udzieleniu dotacji celowych na następujące zadania:
1)  na kwotę 170 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii

2)  na kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odwadniającej budynku Przychodni Nr 1

3) na kwotę 157 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych  w budynku ZOL

4) na kwotę 95 100,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i zakup sprzętu dla Oddziału Urologii

5) na kwotę  100 000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację GOZ Niwiska

6) na kwotę 239 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Centralnego Laboratorium

7)  na kwotę  35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż stacji uzdatniania wody na potrzeby Centralnej Sterylizatorni.

Ponadto zawarto umowę na zakup: samochodu do transportu pacjentów – 60 000 zł, zakup dwóch aparatów do hemodializy – 70 000 zł, urządzenia do dezynfekcji – 14 000 zł oraz aparatu do EKG – 9500 zł. Oprócz tego Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego zakupił dla SPZOZ testy na obecność koronawirusa za kwotę 56 160 zł oraz 600 litrów płynu dezynfekującego. 
Barbara Żarkowska 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo