Dziś jest: Środa, 12.6.2024 16:43

Kolbuszowa

 

Aktualności

Powiat Kolbuszowski jednym z bezpieczniejszych powiatów

27-02-2023
Powiat Kolbuszowski wciąż pozostaje jednym z bezpieczniejszych powiatów na Podkarpaciu. Tak wynika z informacji przedstawionej przez Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej, który na lutowej Sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego przedstawił działalność Policji za 2022 r. oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.
 
Nadkom. Adam Mielnicki podkreślił, że poprzedni rok był dla Policji, podobnie jak dla wielu innych służb, niezwykle trudny. Sytuacja za wschodnią granicą, nałożyła na policjantów nowe zadania. Przez wiele miesięcy koncentrowały się one na udzielaniu pomocy uchodźcom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie. - W naszych działaniach zawsze najważniejsze było bezpieczeństwo obywateli. Jego poziom jest wciąż na wysokim poziomie. Potwierdzają to dane statystyczne, ale też wyniki badań opinii publicznej – mówił Komendant Powiatowy policji w Kolbuszowej nadkom. Adam Mielnicki.
 
Przestępstwa i zdarzenia drogowe
W 2022 r. na terenie powiatu kolbuszowskiego stwierdzono 602 przestępstw ogółem. Jest to o 159 mniej w stosunku do 2021 r.  Jeśli chodzi o zdarzenia drogowe to tych, w 2022 r., na  terenie powiatu kolbuszowskiego odnotowano 349, w tym mieści się 18 wypadków, w których 5 osób poniosło śmierć, a 17 doznało obrażeń ciała oraz 331 kolizji drogowych, które pociągnęły za sobą wyłącznie straty materialne. W porównaniu do roku poprzedniego liczba zdarzeń drogowych spadła o 124, liczba wypadków spadła o 12, liczba kolizji drogowych spadła o 112, liczba ofiar śmiertelnych spadła o 1, zaś liczba osób rannych spadła o 10. Za główną przyczynę wypadków i kolizji drogowych uznano niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze (81 zdarzeń drogowych) oraz nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (48 zdarzeń drogowych).
 
Bezpieczne i niebezpieczne miesiące
Jak się okazuje do miesięcy najbardziej niebezpiecznych w 2022r. zaliczono styczeń, podczas którego doszło do 2 wypadków drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć oraz odnotowano 20 kolizji drogowych. Natomiast do miesięcy najbardziej bezpiecznych zaliczono kwiecień i październik - w których nie doszło do wypadków, a jedynie zaistniało 56 kolizji drogowych. Z danych wynika, że najbardziej niebezpiecznym dniem tygodnia był wtorek (4 wypadki i 45 kolizji drogowych).
 
Gdzie dochodzi do wypadków?
Gminą, na terenie której doszło do największej liczby zdarzeń jest gmina Kolbuszowa, gdzie wydarzyło się 169 zdarzeń drogowych, w tym 12 wypadków i 157 kolizji drogowych. W zdarzeniach tych 13 osób doznało obrażeń ciała, 2 osoby poniosły śmierć. Gminą, na obszarze której doszło do najmniejszej liczby zdarzeń jest gmina Raniżów, na której terenie nie doszło do wypadku drogowego, odnotowanych zostało natomiast 25 kolizji drogowych.
 
Podziękowania
Za bardzo dobrą służbę niesioną na rzecz mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego podziękowania na ręce Komendanta Policji złożył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. – Dziękuję, że my jako mieszkańcy możemy czuć się bezpiecznie. Jest to zasługa całej załogi, ale i kierownictwa – podkreślił szef Powiatu.  
Opr. Barbara Żarkowska
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo