Dziś jest: Sobota, 23.2.2019 08:57

Kolbuszowa

 

Aktualności

Powiat Kolbuszowski liderem!

06-08-2018
Polityka finansowa prowadzona przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego znajduje się na bardzo dobrym poziomie. Potwierdzenie tego znajduje się w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2016. Ranking opublikowany został w tym roku.
 
W rankingu brane były pod uwagę następujące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacje nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relacje zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
 
Zgodnie z tym rankingiem powiat kolbuszowski znalazł się na 61. miejscu w Polsce, a w województwie podkarpackim na 4. miejscu. Lepsze wyniki uzyskały tylko powiaty: przemyski, krośnieński i rzeszowski. Warto też odnotować, że udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniósł 19,2%, a środki europejskie były na poziomie 6%. Wyższy wskaźnik środków europejskich miał w kraju tylko jeden powiat – mowa o powiecie namysłowskim.

Opr. B. Żarkowska 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo