Dziś jest: Czwartek, 2.12.2021 22:02

Kolbuszowa

 

Aktualności

Powiat Kolbuszowski stawia na zawodowców

13-09-2021
Prawie dwa miliony złotych przeznaczonych zostanie na kształcenie zawodowe młodzieży oraz nauczycieli z powiatu kolbuszowskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja rusza 20 września br. i potrwa do 8 października 2021 r. Działania prowadzone są w ramach unijnego wsparcia.
 
Projekt ten skierowany jest do szkół zawodowych z powiatu kolbuszowskiego, tj. Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni.
 
Kształcenie i wyposażenie
Zarówno w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej, jak i Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni rekrutowani będą uczniowie technikum oraz branżowej szkoły zawodowej I stopnia. Ponadto, w ramach tego zadania, planowane jest wyposażenie pracowni zawodowych. W ZST doposażona zostanie pracownia zawodowa kierunku-technik elektryk, utworzonego w roku 2019/2020 pod patronatem PGE, zaś w ZSAE wyposażone zostaną pracownie zawodowe następujących kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz monter sieci i instalacji sanitarnych.
 
Wzbogacenie oferty
Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. Ponadto wykonanie projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 poprzez wieloaspektowe potraktowanie problemów szkolnictwa zawodowego, na które składają się: doposażenie techniczne szkół, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji uczniów oraz włączenie otoczenia społeczno-gospodarczego we współpracę ze szkołami.
 
Kursy, staże i szkolenia
W ramach tego zadania uczniowie będą podnosić swoje umiejętności oraz kwalifikacje poprzez udział w kursach zawodowych i kompetencyjnych z zakresu:
- SEP – 80 uczniów
- wózka widłowego – 40 uczniów
- prawa jady kat. T – 8 uczniów
- rachunkowości – 40 uczniów
- kelner, barista, cukiernik – 40 uczniów
- grafiki komputerowej – 16 uczniów.
Ponadto młodzież obydwóch szkół weźmie udział w wakacyjnych stażach uczniowskich. Nauczyciele z kolei będą brać udział w szkoleniach w zakresie edukacji zdalnej, zaś czworo pedagogów kształcenia zawodowego zostanie skierowanych na studia podyplomowe. Oprócz tego szkoły będą doposażone w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego.
 
Unijne wsparcie
Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego realizację projektu pn. „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe” rozpoczął 1 sierpnia br. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie zawartej Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Projekt trwał będzie do 31 sierpnia 2023 r. W sumie jego wartość wynosi 1 868 867,52 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi 1 588 537,39 zł.
 
Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znaleźć można na stronie: https://zawodowakolbuszowa.pl.
Barbara Żarkowska
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo