Dziś jest: Piątek, 20.5.2022 13:38

Kolbuszowa

 

Aktualności

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

20-01-2022
PFRON we współpracy z ZUS i CIOP realizuje projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Program ten umożliwia przekwalifikowanie zawodowe zapewniające uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.
 
W projekcie mogą uczestniczyć wszystkie osoby chętne, które:
• z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym za-wodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
• mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
• mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
• od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
 
Grupą docelową są osoby, które:
• zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
• są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
• deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
• mają różne rodzaje niepełnosprawności.
 
To ważne! Nie jest wymagane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują cztrey takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).
 
Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
 
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?
• Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Podkarpacki
ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/.../FORMULA...
 
Informacji udziela:
• Agnieszka Ulak - numer telefonu: 17 28 39 318 oraz 882 789 258, e-mail: aulak@pfron.org.pl
• Infolinia PFRON - numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: ork@pfron.org.pl
 
Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” mogą znaleźć potrzben informacje również na oficjalnym fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/Powr%C3%B3t-do-zdrowia-powr%C3%B3t-do-pracy-109766627020443/
oraz na Instagramie:
https://www.instagram.com/powrot_do_pracy/
Polub profil, obserwuj i bądź na bieżąco!
Na podst. materiałów PFRON
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo