Dziś jest: Środa, 12.6.2024 18:02

Kolbuszowa

 

Aktualności

Prawie 20 milionów na realizację potrzebnych inwestycji

29-03-2024

Rok 2022 to kolejny rok obfity w realizację wielu pomysłów, inicjatyw i zadań, które z pewnością wpłynęły na poprawę komfortu życia w powiecie kolbuszowskim. To czas, kiedy skutki pandemii dalej czujemy „na plecach”, jednak, mimo to, idziemy do przodu, pozyskujemy fundusze z zewnątrz i przystępujemy do wykonywania potrzebnych zadań, na które w 2022 roku przeznaczyliśmy prawie 19 mln zł.

Wśród nich wymienić można:
 • W 2022 r. zakończone zostało duże przedsięwzięcie, polegające na poprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej. W ramach tego zadania przebudowany został parking główny przy szpitalu, chodniki i drogi dojazdowe przed szpitalem, ale też parking przy laboratorium analitycznym oraz drogi dojazdowe do izby przyjęć i miejsca, w którym stacjonują karetki pogotowia ratunkowego. Wcześniej zaś cały teren uzbroiliśmy, zmodernizowaliśmy istniejące oświetlenie, przebudowaliśmy część ciągu ciepłowniczego, zainstalowaliśmy nowy system monitoringu oraz wykonaliśmy kanalizację deszczową. Krótko mówiąc zmodernizowaliśmy całe otoczenie szpitala.
 • Prowadziliśmy również prace remontowe przy Oddziale Dializoterapii i Nefrologii, gdzie przebudowany został parking oraz zrobiono nową elewację na budynku. Wszystkie zadania realizowane były w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, skąd otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł. Całe zadanie natomiast kosztowało 4 mln 282 tys. zł.
 • Podczas wykonywania prac przy Oddziale Nefrologii i Dializoterapii okazało się, że pilnego remontu wymaga dach znajdujący się na budynku oddziału. W związku z tym podjęliśmy decyzję, aby na ten cel przeznaczyć dodatkowe fundusze i wymienić dach na obiekcie. Koszt tego zadania to 130 tys. zł.
 • Niemałą kwotą wsparliśmy Szpital Powiatowy. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 mln 120 tys. zł, co pozwoliło na zakup sprzętu i aparatury medycznej, tj. m.in. czterech kardiomonitorów, samochodu do transportu pacjentów, dwóch aparatów do hemodializy oraz sprzętu do rehabilitacji na potrzeby pacjentów Zakładu Opieki Leczniczej w Kolbuszowej.
 • Ponadto przy ZOL-u prowadzone były prace polegające na dostosowaniu kanalizacji do nowego przyłącza, co kosztowało 145 tys. zł. Zmodernizowaliśmy także tlenownię na Oddziale Nefrologii i Dializoterapii oraz przeznaczyliśmy 240 tys. zł na budowę stacji uzdatniania wody na „nerce”.
 • Rozpoczęliśmy modernizację naszych trzech szkół ponadpodstawowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. W ramach tego zadania, w 2022 r., w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni wymienione zostało ogrodzenie wokół obiektu, przebudowany został istniejący chodnik, alejki, powstały nowe parkingi, a na placu przed szkołą zamontowano nowe ławki. Ponadto przy wejściu do obiektu wybudowany został podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
 • Z kolei przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej przebudowane zostało ogrodzenie oraz zamontowano panele fotowoltaiczne.
 • W Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej natomiast wymieniliśmy ogrodzenie oraz utwardziliśmy plac, mieszczący się w sąsiedztwie Szkoły Muzycznej.
 • Prace modernizacyjne prowadzone są również w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej. W 2022 r. wymienione zostało tam ogrodzenie oraz wybudowano parkingi. W sumie cała inwestycja kosztowała ponad 7 milionów złotych. Z Programu POLSKI ŁAD otrzymaliśmy 6,4 mln zł.
 • Kontynuowaliśmy projekt „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”, skierowany do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych z Weryni. Wartość zadania to prawie 2 mln zł. Działania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia w ZST w Kolbuszowej obejmowały: wyposażenie pracowni dla kierunku kształcenia technik elektryk (przygotowanie ośrodka egzaminacyjnego); studia podyplomowe z zakresu programowania dla dwóch nauczycieli kierunku technik programista; szkolenia mające na celu doskonalenie kompetencji w zakresie nauczania w formie e-learningu z wykorzystaniem e-podręczników/e-materiałów stworzonych dzięki środkom EFS; szkolenia zawodowe, w tym: szkolenie elektryczno-energetyczne do 1 kVE wraz z egzaminem SEP – technik elektryk/mechatronik; kurs wózka widłowego wraz z egzaminem UDT ‒ technik logistyk; wakacyjne staże zawodowe u pracodawców dla 160 uczniów.
 • W ZSAE w Weryni, w ramach tego przedsięwzięcia: doposażono pracownię gastronomiczną w: stoły robocze na kółkach, urządzenia wielofunkcyjne do rozdrabniania surowców, piec konwekcyjny; doposażano pracownię do obsługi konsumenta w: wózek do flambirowania (stosowanego w serwisie angielskim), wózek do room serwisu, elementy zastawy stołowej, bielizny stołowej, jak również niezbędny sprzęt do organizowania usług cateringowych. Zakupiono także terminal z oprogramowaniem sieciowym GASTRO-POS z terminalem dotykowym i drukarką fiskalną, dzięki któremu uczniowie mogą nauczyć się przyjmowania zamówień gości, ich realizacji, jak również dokonywania rozliczeń za pomocą jednego systemu.
 • zakupiono profesjonalne narzędzia monterskie, tj. zgrzewarkę elektrooporową, zgrzewarkę doczołową, giętarki elektryczne, kamery inspekcyjne czy nowoczesne przyrządy pomiarowe, które obecnie są wykorzystywane do pracy w zawodzie.
 • zakupiono sprzęt komputerowy wraz z tabletami graficznymi, co umożliwiło stworzenie nowoczesnej pracowni do sporządzania dokumentacji technicznej i rysunków technicznych dla monterów sieci i instalacji sanitarnych oraz technika architektury krajobrazu.
 • Oddaliśmy do użytku w pełnym zakresie strzelnicę, znajdującą się przy kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym. Aktualnie znajdują się trzy stanowiska strzelnicze na odległość 50 m oraz 10 o długości 25 m. Powstał tam również węzeł sanitarny oraz pomieszczenia pomocnicze. Ponadto wykonaliśmy nowy dach na obiekcie. Prowadzone tam były także prace związane z budową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. W zakresie prac zrobione zostało również ogrodzenie. Wartość projektu wynosiła 2,7 mln zł, w tym dofinansowanie stanowiło prawie 1,9 mln zł, reszta to środki własne Powiatu Kolbuszowskiego.
 • Przebudowaliśmy dziesięć przejść dla pieszych. Zostały one wyposażone w radarowe mierniki prędkości oraz zasilanie solarne. Nowe przejścia powstały w: Woli Raniżowskiej, Nowej Wsi, Raniżowie, Wilczej Woli, Przyłęku, Weryni, Dzikowcu oraz Niwiskach. W sumie zadanie kosztowało 2 mln 722 tys. zł i zostało zrealizowane przy udziale funduszy pozyskanych przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z tego źródła Powiat Kolbuszowski otrzymał 2 mln zł.
Warto podkreślić, że nowe przejścia dla pieszych, oprócz radarowych mierników prędkości, zawierają także aktywne punktowe elementy odblaskowe w jezdni; aktywne znaki D-6 z sygnałami ostrzegawczymi koloru żółtego i czujnikami ruchu oraz oświetlenie LED. Elementy te wyposażone są w zasilanie solarne z wspomagającą turbiną wiatrową, zapewniając zasilanie nieprzerwalnie, również w porze jesiennej i zimowej. Realizacja tej inwestycji z pewnością przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
 
Inne wydarzenia:
 • Od 23 lutego 2022 r. kolbuszowska Komenda Powiatowa Policji ma nowego komendanta. Został nim nadkom. Adam Mielnicki. Dotychczasowy szef insp. Stanisław Babula, po ponad 30 latach pracy, przeszedł na emeryturę.
 • 02.03.2022 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej uruchomiony został Powiatowy Punkt Zbiórki Darów dla Ukrainy.
 • Początkiem 2022 r. do Powiatu Romanowskiego na Ukrainie, tj. zaledwie w kilka dni po napaści rosyjskiej na Ukrainę, dostarczony został tam pierwszy transport pomocy humanitarnej, przygotowany przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego; w połowie miesiąca wysłany został drugi transport. Zawierał on: artykuły spożywcze, środki pielęgnacyjne i higieniczne, koce, śpiwory, kurtki dla mężczyzn, pościele, pampersy dla dzieci i wiele innych potrzebnych materiałów. Z kolei w kwietniu, do sierocińca w mieście Izmaił (Obwód Odeski) wyruszył kolejny transport zawierający artykuły spożywcze, pielęgnacyjne i higieniczne dla dzieci. Natomiast w maju przygotowaliśmy następny transport. Tym razem pomoc humanitarna trafiła do zaprzyjaźnionego z Powiatem Kolbuszowskim Regionu Romanowskiego w Ukrainie oraz parafii pw. Św. Stanisława w Romanowie, gdzie proboszczem jest kolbuszowianin ks. Ryszard Dziuba. Ostatni transport do Ukrainy wysłany został z Powiatu Kolbuszowskiego w grudniu. Był to piąty już transport pomocy humanitarnej. Trafił on do potrzebujących mieszkańców i rannych żołnierzy w Regonie Romanowskim w Ukrainie i zawierał, w dużej mierze, sprzęt rehabilitacyjny.
 • Doposażyliśmy pracownię elektryczną Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Nowy sprzęt, wart 134 tys. zł, służy uczniom podczas praktycznej nauki zawodu. Do pracowni zakupiono m.in.: zestaw dydaktyczny - Inteligentny dom. Jest to bezprzewodowy moduł automatyki budynkowej, który umożliwia naukę projektowania, konfigurowania, programowania oraz montażu instalacji elektrycznej w budynku inteligentnym. Pozwala również na bezprzewodowe sterowanie odbiornikami – oświetleniem (załączanie, ściemnianie), roletami czy odbiornikami małej mocy (np. radio). Dzięki temu urządzeniu uczniowie będą mieć możliwość nauki projektowania, konfigurowania, programowania oraz montażu instalacji elektrycznej w budynku inteligentnym. Ponadto w pracowni pojawił się nowy multimetr cyfrowy wielofunkcyjny, zestaw dydaktyczny z silnikiem trójfazowym dwubiegowym, oscyloskop cyfrowy dwukanałowy, generator funkcyjny DDS czy amperomierz cęgowy.
 • Rok 2022 to dobry czas dla rozwoju Oddziału Urologii, jaki funkcjonuje w naszym Szpitalu Powiatowym. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 roku Oddział ten był, w 2022 r., wiodącym oddziałem urologicznym w województwie podkarpackim pod względem liczby wykonanych operacji raka prostaty i nerki. Z danych wynikało, że kolbuszowski Oddział Urologii był wówczas na pierwszym miejscu w województwie podkarpackim pod kątem operacji raka prostaty (87 zabiegów) oraz usunięcia guzów nerki (40 zabiegów). Co więcej, w 2022 r., na oddziale łącznie odnotowanych zostało 3500 hospitalizacji, przeprowadzano zaś 1 120 operacji i 1 300 zabiegów.
 
 
Otoczenie Szpital...
W powiecie...
Pracownie zawodowe...
W 2022 roku do...
Zmodernizowane...
W nowej strzelnicy...
Strzelnica w...
Rok 2022 to bardzo...
Najlepsi z...
W 2022 roku Liceum...

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo