Dziś jest: Sobota, 23.2.2019 08:52

Kolbuszowa

 

Aktualności

Projekty edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie

08-02-2018


Zakończyła się realizacja projektów, służących modernizacji szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.
 
Przedsięwzięcie warte prawie trzy miliony siedemset tysięcy złotych realizowane było dzięki funduszom pozyskanym przez Samorząd Powiatu Kolbuszowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Pozyskane środki trafiły do trzech szkół, znajdujących się w powiecie kolbuszowskim: Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni, Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Fundusze w całości przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz modernizację placówek.
 
ZST w Kolbuszowej
Prace budowlane prowadzone w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej zostały zakończone. Wykonana została winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, odnowiono i dostosowano łazienkę dla osób z niepełnosprawnością, jak również zamontowano panele fotowoltaiczne. Montaż tego typu instalacji pozwoli na oszczędności oraz poprawę wydajności energetycznej. Instalacja służyć będzie również młodzieży z klasy o profilu „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” do celów dydaktycznych. Zakupiono materiały dydaktyczne, wśród których wymienić można: obrabiarkę do drewna, 16 tablic interaktywnych, wyposażenie do pracowni logistycznej i geodezyjnej, drukarkę 3D oraz plotery.
 
ZSA-E w Weryni
W Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni zakończono realizację prac budowalnych oraz zakupiono sprzęt dydaktyczny. Wykonywane prace polegały na przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku dawnego internatu. W ramach tego zadania powstał podjazd wewnętrzny oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ponadto prowadzono prace, które przyczyniły się do powstania w tym budynku Szkolnego Centrum Informacji i Biblioteki, które zostało wyposażone w nowy sprzęt komputerowy. Nowy sprzęt dydaktyczny pojawił się również w innych pracowniach ZSA-E w Weryni: pracownia komputerowa i pracownia językowa.
 
LO w Kolbuszowej
Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej w ramach projektu wykonano roboty budowlane wewnątrz budynku LO (m. in. przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED), zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej. Ponadto realizacja projektu pozwoliła na zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, doposażenie 15 klasopracowni oraz doposażenie pracowni komputerowej w nowoczesny sprzęt TIK.
 
 
Nowa jakość kształcenia
Prace budowlane jak i zakup wyposażenia do szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się w naszym powiecie to wynik pozytywnie ocenionych wniosków złożonych przez Powiat Kolbuszowski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Łącznie, dzięki unijnemu wsparciu w szkolnictwo ponadgimnazjalne w ubiegłym roku zainwestowano prawie 3 mln 700 tysięcy zł. – Stawiamy na nową jakość kształcenia – podkreśla Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. – Korzystając z unijnych funduszy mamy możliwość doposażenia naszych szkół w najnowocześniejszy sprzęt. Postęp technologiczny cały czas idzie do przodu, również wymagania pracodawcy względem pracownika zmieniają się. My jako Samorząd Powiatowy poprzez inwestowanie w nowoczesne szkolnictwo chcemy sprostać bieżącym oczekiwaniom. Chcemy, aby nasza młodzież miała pełne warunki do rozwoju – dodaje Starosta Kolbuszowski
 
Koszty
Tytuł projektu: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej”, w ramach którego zmodernizowana została infrastruktura edukacyjna w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. oraz w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. KEN w Weryni. Wartość całkowita zadania – 2 718 167 zł.
 
Tytuł projektu: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej”. W sumie wartość całkowita projektu – 946 743 zł.
  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo