Dziś jest: Poniedziałek, 3.10.2022 20:03

Kolbuszowa

 

Aktualności

Przekazanie Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

08-02-2005

 

         3 lutego br. miało miejsce uroczyste przekazanie Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przez Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL. Porozumienie w sprawie przekazania Inkubatora podpisali Prezes Regionalnego Towarzystwa Andrzej Jagodziński i wice Prezes Stowarzyszenia NIL Ireneusz Kogut w obecności przedstawicieli samorządów lokalnych, zarządów Towarzystwa i Stowarzyszenia NIL oraz zaproszonych gości. Prezes Zarządu Towarzystwa Andrzej Jagodziński oraz Prezes Zarządu Inkubatora Jan Zuba dokonali podsumowania dotychczasowej działalności Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W imieniu Stowarzyszenia NIL głos zabrał wice Prezes Ireneusz Kogut, który zapewnił, że dotychczasowa działalność Inkubatora w dziedzinie wspierania Przedsiębiorczości będzie nadal kontynuowana. Kolbuszowski Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczął swoje funkcjonowanie l sierpnia 2002 roku. Finansowany był z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na podstawie umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce realizowane na terenie miejsko - wiejskim, w miastach liczących do 15 tyś. mieszkańców. Celem była pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnym na terenach wiejskich w powiększaniu i wykorzystaniu ich potencjału, w odpowiedzi na nowe możliwości gospodarcze i potrzeby rynku pracy. Ułatwialiśmy wejście na rynek nowopowstającym firmom poprzez udostępnienie powierzchni użytkowej oraz pomoc organizacyjną, prawną, finansową, marketingową. Beneficjentami były głównie osoby bezrobotne, które podjęły działalność gospodarczą, jeżeli prowadziły działalność nie dłużej niż l rok. W założeniu pomocą objętych miało być 15 nowych firm (pomogliśmy 26 firmom). W efekcie realizacji programu samowystarczalność finansową w zakresie podstawowych kosztów operacyjnych osiągnęło 80% firm objętych pomocą. Od 01 stycznia 2004 r. do 31 lipca 2004 r. Beneficjenci Inkubatora ponosili 50% kosztów w związku z wynajmem powierzchni. Reszta finansowana była w ramach dotacji z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Z dniem 01 sierpnia 2004 r. Inkubator uzyskał samodzielność finansową. Firmy, które pozostały w Inkubatorze ponosiły 100% kosztów wynajmu i opłat za media.

 

Benedykt Popek


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo