Dziś jest: Poniedziałek, 30.1.2023 02:09

Kolbuszowa

 

Aktualności

Przypomnij mi czym jest prawdziwa rodzina! Daj mi bezpieczny dom, uśmiech i miłość!

20-01-2023
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.
 
Obecnie na terenie powiatu kolbuszowskiego funkcjonuje 16 rodzin zastępczych (1 zawodowa, 10, niezawodowych i 5 spokrewnionych). W rodzinach tych przebywa łącznie 21 dzieci. Zapotrzebowanie jest jednak znacznie większe, wciąż przybywa dzieci poszukujących schronienia, a kandydatów na rodziców zastępczych brakuje. W związku z tym PCPR w Kolbuszowej poszukuje małżeństw bądź osób samotnych, które chcą i mogą tworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.
 
Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto potrafi zrozumieć dziecko, pragnie stworzyć mu kochający dom oraz spełnia kilka ustawowych kryteriów:

1. Daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska  nie jest mu ograniczona ani zawieszona;
3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. Nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych;
5. Jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
6. Przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
7. Zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
8. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
9. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Szkolenia dla kandydatów
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające w/w warunki kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, którego głównym celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wychowywania dziecka w pieczy zastępczej.
 
Do Starostwa Powiatowego

Prosimy o zgłaszanie się do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kolbuszowej, ul. 11go Listopada 10, pok. 119 c.
Pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat funkcjonowania rodziny zastępczej – praw i obowiązków przysługujących z tego tytułu oraz wymagań formalnych niezbędnych do pełnienia tej funkcji. Pomożemy również w zdobyciu potrzebnych dokumentów i załatwieniu formalności.
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo