Dziś jest: Sobota, 15.6.2024 15:08

Kolbuszowa

 

Aktualności

Radni na stanowiskach

17-05-2024

W czwartek (16 maja) podczas I sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej VII kadencji wybrani zostali przewodniczący i członkowie poszczególnych komisji stałych. W głosowaniu tajnym wybrano również drugiego wiceprzewodniczącego Rady. 

Na samym początku posiedzenia nastąpiło ślubowanie dwojga radnych, którzy nie byli obecni podczas sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 2 maja br. Ślubowanie złożyli: Maria Zawada oraz Jan Zuba. Następnie odbyły się wybory drugiego wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Na to stanowisko zaproponowano kandydaturę radnego Jana Zuby (innych propozycji nie było). Zainteresowany wyraził zgodę. Po przeliczeniu wszystkich głosów, Komisja Skrutacyjna, której przewodniczyła radna Barbara Wojnas, ogłosiła wyniki, z których wynikało, że radny Jan Zuba otrzymał 15 głosów „za”, w ślad za czym wybrany został na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
 
Składy Komisji Stałych
W dalszej kolejności następowały wybory przewodniczących i członków poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu. Ich skład osobowy przedstawia się następująco:
 
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Roman Petejko
Zastępca Przewodniczącego: Barbara Wojnas
Sekretarz: Anna Sudoł
Członkowie: Artur Świder, Jerzy Magda.
 
KOMISJA GOSPODARKI MIENIEM I FINANSÓW
Przewodniczący: Barbara Wojnas

Członkowie: Jerzy Magda, Łukasz Płaza, Emil Wilk, Józef Prymon, Henryk Wojdyło, Ewelina Żołnierczyk
 
KOMISJA PROMOCJI, EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Przewodniczący: Ewa Posłuszny

Członkowie: Marek Kuna. Anna Sudoł, Maria Zawada, Jan Zuba, Ewelina Żołnierczyk
 
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Przewodniczący: Artur Świder

Członkowie: Marian Hopek, Marek Kuna, Jerzy Magda, Ewa Posłuszny, Ryszard Rzeszutek, Henryk Wojdyło
 
KOMISJA ZDROWIA, POMOCY RODZINIE I SPRAW SPOŁECZNYCH
Przewodniczący:  Maria Zawada

Członkowie: Roman Petejko, Łukasz Płaza, Ryszard Rzeszutek, Emil Wilk, Józef Prymon, Jan Zuba
 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Przewodniczący: Łukasz Płaza

Członkowie: Ewa Posłuszny, Artur Świder, Ryszard Rzeszutek, Anna Sudoł.
 
Barbara Żarkowska
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo