Dziś jest: Piątek, 7.5.2021 06:21

Kolbuszowa

 

Aktualności

Sesja Rady Powiatu w Kolbuszowej

19-02-2021
W czwartek (25 lutego), o godz. 9.00, w sali 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbędą się obrady XXVI Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r. oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu. 
 5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej  z działalności Policji w 2020 r., łącznie z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Kolbuszowskim, dotyczącego przyjęcia przez Powiat niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku z zakresu administracji rządowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Kolbuszowej do podejmowania decyzji i czynności związanych z realizacją projektu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu Samorządowi Powiatu Kolbuszowskiego na realizację zadań w 2021 r., określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w zadania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2021.
 13. Sprawy różne.
W związku z ogłoszonym stanem epidemii z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, Sesja zostanie przeprowadzona w zaostrzonym rygorze sanitarnym, co oznacza, że liczba osób na sali obrad jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji na żywo na kanale You Tube Powiatu Kolbuszowskiego. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo