Dziś jest: , 22.9.2019 02:27

Kolbuszowa

 

Aktualności

Starosta Kolbuszowski z absolutorium i wotum zaufania

04-06-2019
Na czwartkowej Sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Kolbuszowskiego wotum zaufania oraz absolutorium.
 
Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania poprzedziła debata nad raportem o stanie Powiatu Kolbuszowskiego. Z kolei uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2018 poprzedzona została:
- rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2018 r.
- zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Powiatu Kolbuszowskiego za 2018 r.
-  informacją o stanie mienia Powiatu Kolbuszowskiego na dzień  31 grudnia 2018 r. 
- przedstawieniem stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kolbuszowej
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kolbuszowej wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 
Opinie pozytywne
Zarówno Komisja Rewizyjna, której przewodniczy radny Roman Petejko, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa nie miały zastrzeżeń do przedłożonego sprawozdania. – Zarząd Powiatu przy realizacji budżetu kierował się celowością i gospodarnością – oceniał przewodniczący Roman Petejko, odczytując stanowisko komisji. – Skutkowało to wysokimi efektami w realizacji wielu zadań - dodał. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał również skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 
Dochody, wydatki i nadwyżka
Analizując przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wynika, że uchwalony przez Radę Powiatu budżet na 2018 rok, po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian, przewidywał realizację dochodów w wysokości 54 247 190 zł. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 52 964 955 zł, co stanowiło 97,63 proc. założeń planowych. Jeżeli chodzi o wydatki to budżet na 2018 rok, po uwzględnieniu w ciągu całego roku zmian, przewidywał ich realizację w kwocie 55 789 935 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 52 727 261 zł, co stanowi 94,51 proc. planu. Na koniec roku zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 542 745 zł, wykonanie budżetu za 2018 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 237 694 zł.
Po podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium głos zabrał Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, który przewodniczy Zarządowi Powiatu. – W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za obdarzenie nas zaufaniem – zaczął. – Dziękuję również panu Posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi, który wspiera nas i pomaga w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – dodał. Szef Powiatu słowa podziękowania skierował również do całej Rady Powiatu Kolbuszowskiego, z którą wespół pracuje nad wynikami budżetu. – Dziękuję także pracownikom Starostwa, a szczególnie pracownikom Wydziału Budżetowo-Finansowego, który zawsze trzyma rękę na pulsie nad prawidłowym wykonaniem budżetu.  
Barbara Żarkowska  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo