Dziś jest: Wtorek, 16.8.2022 15:37

Kolbuszowa

 

Aktualności

Strzelnica w Kolbuszowej ruszyła pełną parą

09-05-2022
Strzelnica, znajdująca się przy kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara została oficjalnie uruchomiona w pełnym zakresie. Teraz w obiekcie, obok zajęć praktycznych, bez żadnych przeszkód, mogą się również odbywać zajęcia praktyczne.
 
W piątek (6 maja), w obecności prof. dra hab. Jerzego Posłusznego – rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, gen. nadinsp. Józefa Gdańskiego – byłego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz wykładowcy WSPiA w Rzeszowie, mjr. Tomasza Mazura z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Mielcu, ppłk. Tomasza Janusza – Dowódcy 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia, Wicestarosty Wojciecha Cebuli, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej Dariusza Fusa, Kierownika strzelnicy Zbigniewa Dziuby, służb mundurowych oraz zaproszonych gości odbyła się oficjalna prezentacja strzelnicy oraz poświęcenie obiektu. – Jest to najnowocześniejsza strzelnica edukacyjna na Podkarpaciu – powiedział prof. Jerzy Posłuszny.
 
Patriotyzm…
Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej zaznaczył, że aktualnie, w obliczu zaistniałych dramatycznych wydarzeń, których jesteśmy świadkami bardzo ważna jest szeroko rozumiana edukacja patriotyczna. – Szczególnie istotne jest zaszczepianie w młodzieży ducha patriotyzmu – dodał. Wspomniał, że współpraca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z kolbuszowskim Liceum trwa już wiele lat. – I chcę powiedzieć, bez zbędnej kurtuazji, że ta szkoła jest w czołówce szkół podkarpackich, która rozumie znaczenie patriotyzmu. Jej uczniowie wygrywają różne konkursy. Jednym z nich jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, organizowany przez nas. Kilka lat temu jej laureatem był jeden z uczniów kolbuszowskiego Liceum. Jeszcze raz gratuluję panu Dyrektorowi panu Staroście tego ogromnego sukcesu – dodał.
 
Możliwości dla młodych
Z kolei Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś zaznaczył, że na ten obiekt szczególnie czeka młodzież oraz związki strzeleckie. - Wiemy, że potrzebna jest fachowa kadra w służbach mundurowych, dlatego chcemy umożliwiać młodzieży oraz społeczeństwu, aby byli przygotowani do podstaw obrony – powiedział szef Powiatu. Ppłk Tomasz Janusz – Dowódca 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, który przybył na piątkowe wydarzenie w zastępstwie płk. Michała Małyski - Dowódcy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej podkreślił natomiast, że Wojska Obrony Terytorialnej są najnowocześniejszą formacją w Wojsku Polskim. - I cały czas się prężnie rozwijamy, a taki obiekt tylko i wyłącznie będzie pomagał przyszłym żołnierzom obrony terytorialnej, którzy rekrutują się wśród ludzi młodych i zasilają nasz batalion, liczący w tej chwili blisko 700 żołnierzy - dodał.
 
Prace w strzelnicy
Przebudowa i rozbudowa budynku starej strzelnicy, znajdującej się przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej realizowana była ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosiła 2 728 482,95 zł, w tym dofinansowanie stanowiło 1 893 538,59 zł, środki własne Powiatu Kolbuszowskiego to kwota wynosząca 834 944,36 zł. Prace, jakie były realizowane przy istniejącej strzelnicy związane były m.in. z przebudową ściany i fundamentu łączącego budynek strzelnicy z kanałami strzelniczymi, zlikwidowaniu stropowej płyty żelbetowej oraz wyburzeniu istniejących ścian budynku, dzięki czemu możliwa była rozbudowa pomieszczenia strzelania. Oprócz tego wykonana została instalacja wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie, wentylacja mechaniczna oraz instalacja elektryczna. Rozbudowa strzelnicy z kolei polegała na zwiększeniu stanowisk strzelniczych. Aktualnie w strzelnicy znajdują się trzy stanowiska strzelnicze na odległość 50 m, zakończone kulochwytem. Po jej rozbudowie utworzonych zostało 10 dodatkowych stanowisk strzelniczych o długości 25 m. Powstał także węzeł sanitarny oraz pomieszczenia pomocnicze. Ponadto wykonany został nowy dach na obiekcie. Prowadzone były także prace związane z budową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. W zakresie prac zrobione zostało również ogrodzenie. Strzelnica przeznaczona jest do strzelania sportowego i cywilnego.
 
Rozmowa z prof. Jerzym Posłusznym - rektorem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz ppłk. Tomaszem Januszem – Dowódcą 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku
 
Dzisiaj oddana została do użytku pierwsza i jedyna strzelnica w powiecie kolbuszowskim. Dlaczego powstawanie tych obiektów jest tak ważne?
Prof. Jerzy Posłuszny: Dzisiaj widzimy, że umiejętność strzelania jest bardzo ważna z punktu widzenia postaw obywatelskich, ponieważ nie wiemy, czy te umiejętności, szczególnie dzisiaj, się nie przydadzą. Dlatego otwarcie tej strzelnicy dla młodzieży jest kapitalną decyzją. Ponadto powstawanie tych obiektów jest bardzo ważnym elementem wychowania patriotycznego, ale też i technicznego, podczas którego uczymy się techniki strzelania. Jest to najnowocześniejsza strzelnica edukacyjna na Podkarpaciu. To jest rzeczywiście ekstraklasa.
Ppłk Tomasz Mazur: Strzelnice są wszędzie potrzebne. Wielu młodych ludzi, szczególnie, jeśli chodzi o województwo podkarpackie wyraża chęć do służenia w wojsku. I tego typu projekty, które tu zostały stworzone w Kolbuszowej, przy szkole, tylko i wyłącznie pomagają ludziom, którzy chcą związać swoją przyszłość z wojskiem i doskonalić swoje umiejętności i uczyć się. Później, gdy zaciągną się do wojska będzie im o wiele łatwiej. Przede wszystkim pomaga to też młodym ludziom podnosić ich świadomość w zakresie obronności kraju. Sytuacja bieżąca, którą obecnie obserwujemy na świecie, a szczególnie na Ukrainie pokazuje jak ważna jest umiejętność posługiwania się bronią wśród społeczeństwa, gdzie praktycznie ktoś, kto przed chwilą był cywilem, za chwilę chce wziąć karabin do ręki i walczyć o niepodległość swojej ojczyzny. A dzięki takim projektom, jak ta strzelnica, każdy przeszkolony człowiek, później, będzie już potencjalnym obrońcą.
 
Jak pan ocenia zainteresowanie sprawami obronności kraju wśród młodych ludzi? Czy ta tendencja jest wzrostowa, malejąca, czy może utrzymuje się na jednakowym poziomie?
Prof. Jerzy Posłuszny: Zdecydowanie rośnie. My współpracujemy w ramach Podkarpackiej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa ze szkołami i widzimy coraz większe zainteresowanie młodzieży tematyką obronną. W województwie podkarpackim szkół tzw. wojskowo-prawno-policyjnych jest już kilkadziesiąt. I muszę przyznać, że nie tylko wojna na Ukrainie spowodowała wzrost problematyką obronności. Ta tendencja zauważalna jest już od kilku lat. Tygodniowo wpływają do mnie po dwie, trzy prośby ze szkół, kótre chcą korzystać z laboratorium kryminologicznego, którym dysponujemy. Mam również wrażenie, że w szkoły coraz skuteczniej uświadamiają młodym ludziom patriotyzm. Ten ładunek zrozumienia patriotyzmu i obywatelskości powoduje, że młodzież rozumie problematykę obronności.
Ppłk Tomasz Mazur: Patrząc na zaangażowanie na to ilu ludzi chce związać swoją przyszłość ze służbą muszę przyznać, że zainteresowanie jest dość wysokie, oczywiście jeśli chodzi o Podkarpacie. Nasze bataliony 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej są ukompletowane najlepiej w Polsce, także to tylko świadczy jaka jest świadomość młodych ludzi, którzy chcą służyć w wojsku.
 
Od września do szkół wraca przedmiot przysposobienia obronnego. Czy jest to doby czy zły pomysł i dlaczego? Jakie treści powinny być poruszane podczas tych zajęć?
Prof. Jerzy Posłuszny: Przede wszystkim patriotyczno-historyczne. My możemy być dumni z naszej historii. I te treści powinny być podane w nowoczesnej formy, bez sztampy i bez pouczania młodzieży. To powinno być wychowanie partnerskie, żeby młodzież rozumiała nasze tradycje, ale też tu i teraz, gdzie mieszka, gdzie się znajduje.
Ppłk Tomasz Mazur: Oczywiście, że bardzo dobry. Bieżąca sytuacja wymaga, aby ten przedmiot wrócił i, aby każdy znał podstawy obronności.
 
Dziękuję za rozmowę
 
Barbara Żarkowska
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo