Dziś jest: Środa, 20.1.2021 01:21

Kolbuszowa

 

Aktualności

Sybilla 2019!

21-10-2020
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej otrzymało nagrodę główną w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku SYBILLA 2019, w kategorii projekty naukowo-badawcze za przedsięwzięcie „Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie”!

Projekt, którego koordynatorkami były dr hab. Katarzyna Smyk i Jolanta Dragan, miał na celu zebranie kompletnych i wiarygodnych informacji dotyczących kolędowania, kolęd, a także obrzędowości Godnich Świąt, związanej z tradycjami kolędniczymi i ich współczesnymi przemianami, jakie można zaobserwować na terenach Lasowiaków i Rzeszowiaków – obszarze statutowego działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

W celu zgromadzenia materiałów źródłowych wykonano kwerendy w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli – Oddziale Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum w Przeworsku i Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, a także w archiwum własnym. Systematyczne badania terenowe poświęcone kolędowaniu objęły 10 powiatów położonych w północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Zebrane materiały poddano naukowej analizie. Całość została zarchiwizowana i złożona w Archiwum Naukowym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Na podstawie tej dokumentacji dokonano kompleksowego opisu zwyczajów kolędniczych na Rzeszowszczyźnie. Został on przedstawiony w wydawnictwie książkowym zawierającym kilkanaście artykułów naukowych prezentujących poszczególne aspekty kolędowania. Całość wydawnictwa pod redakcją dr hab. Katarzyny Smyk i Jolanty Dragan została zaopatrzona w liczne fotografie i skany dokumentów, obszerne wykazy materiałów źródłowych oraz aneks zawierający mapy zasięgów, a także zapisy melodii i tekstów kolęd.

Projekt graficzny wydawnictwa liczącego 587 stron, jego skład oraz łamanie wykonała Izabella Kędzierska. Współwydawcą tomu jest Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, działające przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 
Szczegóły:  www.muzeumkolbuszowa.pl
 
kontakt: Agata Front
tel. 17 227 12 96, wew. 35
e-mail:

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo