Dziś jest: Środa, 20.1.2021 01:25

Kolbuszowa

 

Aktualności

Umowa na rozbudowę strzelnicy podpisana

21-10-2020


 
 
1 mln 750 tys. zł – tyle planowo ma kosztować przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Dofinansowanie zadania ze środków UE wyniesie 1 090 305,54 zł. Pozostałą kwotę wyłoży Powiat Kolbuszowski.   

Prace, jakie będą realizowane przy istniejącej strzelnicy związane są m.in. z przebudową ściany i fundamentu łączącego budynek strzelnicy z kanałami strzelniczymi, zlikwidowaniu stropowej płyty żelbetowej, zdemontowaniu drzwi oraz wyburzeniu istniejących ścian budynku, dzięki czemu możliwa będzie rozbudowa pomieszczenia strzelania. Oprócz tego skuta zostanie posadzka cementowa oraz wykonana będzie instalacja wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie, wentylacja mechaniczna oraz instalacja elektryczna.

Rozbudowa z kolei polegać będzie na zwiększeniu stanowisk strzelniczych. Aktualnie w strzelnicy znajdują się trzy stanowiska strzelnicze na odległość 50 m, zakończone kulochwytem. Po jej rozbudowie utworzonych zostanie 10 dodatkowych stanowisk strzelniczych o szerokości 1,5 m na długości 25 m. Powstanie także węzeł sanitarny oraz pomieszczenia pomocnicze.

Ponadto wykonany zostanie nowy dach na obiekcie. Prowadzone będą również prace związane z budową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. W zakresie prac planuje się też wykonanie ogrodzenia.

Strzelnica zostanie wyposażona w transportery tarcz, przesłony antyrykoszetowe oraz żaluzje. Przeznaczona będzie do strzelania sportowego i cywilnego. Zakończenie prac zaplanowano na koniec marca 2021 r.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Barbara Żarkowska 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo