Dziś jest: Poniedziałek, 3.10.2022 19:11

Kolbuszowa

 

Aktualności

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej

07-03-2005

 

            W dniu 2 lutego 2005 roku w Kolbuszowej odbyła się uroczystość poświęcona pierwszych w Powiecie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Tyszkiewiczów 3. Uroczystość uświetniła obecność Jego Ekscelencji Biskupa Kazimierza Górnego, a także przedstawiciele władz samorządowych : Starosta Bogdana Romaniuk, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Kardyś,Sekretarz Powiatu Elżbieta Wróbel, Burmistrz Kolbuszowej Zbigniew Chmielowiec, Radni Powiatu, Dyrektor PFRON oddziału podkarpackiego Maciej Szymański, członek Zarządu Głównego PFRON pan Zawisza, ks. J. Pępek, wicedyrektorzy Caritas DRz - ks. Wł. Jagustyn i ks B. Janik, kierownicy WTZ z terenu województwa podkarpackiego oraz inni goście.

Część oficjalna rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 10.30 w Kościele Parafii Farnej. Po Mszy Św. procesja prowadzona przez Biskupa przeszła do Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie nastąpiło poświęcenie budynku  i samochodu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych-ufundowanego przez Państwo Klante z Niemiec z miasta Kemnath.

Podczas inauguracji WTZ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2  w Kolbuszowej przedstawiły Jasełka zebranym gościom. To wielkie wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie wielkie zaangażowanie Starosty Kolbuszowskiego Bogdana Romaniuka, ks. J. Pępka, Sekretarz Powiatu Elżbiety Wróbel a także kierownika Wł. Grądziela , kierownik  I. Magryś PCPR i darczyńców: FK, FIN, RUX, Drewkol, Prefabet, Ceramika  Hadykówka  i Wineberger Kupno, Widok Rudna Mała, Transkop, Armed Fitał, Makro K&K Cmolas, PZU, CA przy WSIiZ, EKO-TRADE, ESS-MED. Dodatkowo wsparcia udzielił również Burmistrz Kolbuszowej.

Celem Warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa  w warsztatach. Na WTZ dąży się do poprawy poziomu samodzielności dnia codziennego osób niepełnosprawnych, nauczenie wykonywania różnych prac otwierających dostęp do podjęcia pracy zawodowej, nauki pracy w grupie oraz aktywizacji społecznej, kulturalnej poprzez organizowanie wycieczek, wystaw prac, kiermaszy, zawodów sportowych, uczestnictwa w imprezach kulturalnych.

         Zajęcia na WTZ w Kolbuszowej odbywają się w 6 pracowniach terapeutycznych: Gospodarstwa Domowego, Artystyczno – Malarska, Gobelinu i Haftu, Komputerowo – Poligraficzna, Wikliniarsko – Ogrodnicza, Prac Ręcznych – Stolarska w pięcioosobowych grupach pod nadzorem Instruktorów Terapii Zajęciowej. Godziny otwarcia WTZ to od 8.00 – 16.00. Dodatkowo uczestnicy są objęci pomocą rehabilitanta. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny: mini atlas do ćwiczeń, rower rehabilitacyjny, stół do masażu, materac rehabilitacyjny. Nad uczestnikami czuwają pielęgniarka oraz pedagog i psycholog. Warsztaty posiadają samochód – Bus wyposażony w windę do przewozu osób niepełnosprawnych, który codziennie dowozi i rozwozi uczestników warsztatu.

Rozkład dnia na Warsztatach Terapii Zajęciowej:

7.30 – 9.30 – dowóz uczestników

8.00 – rozpoczęcie zajęć na pracowniach

10.00- 14.00 – zajęcia rehabilitacyjne z poszczególnymi uczestnikami

12.00 – 12.30 – posiłek regeneracyjny przygotowywany przez pracownię Gospodarstwa Domowego

14.30 – odwożenie uczestników

W międzyczasie prowadzone są zajęcia kulturalne, edukacyjne oraz ogólnorozwojowe.

Pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt, największy koszt pochłonęła pracownia komputerowo – poligraficzna, na której jest 5 stanowisk komputerowych, ksero, skaner, bindownica, laminator, itp.

Dzięki zapewnieniu dowozu wielu osób niepełnosprawnych z powiatu kolbuszowskiego otworzyły się drzwi do opuszczenia swoich domów i rozpoczęcia nowego etapu życia, realizacji aspiracji życiowych i samorozwoju. W warsztatach działa Rada Programowa, której celem jest określenie predyspozycji zawodowych uczestników, nakreślenie Indywidualnego Programu Rehabilitacyjnego oraz ocena postępów i skuteczności działań. Każdy uczestnik jest poddawany ocenie Rady Programowej po przyjęciu do WTZ i skierowany do odpowiedniej pracowni.

 

WTZ w Kolbuszowej są już piątym takim dziełem Caritas w Diecezji Rzeszowskiej. Decyzję o powstaniu Warsztatów podjęli we wrześniu wspólnie Ks. Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Starosta Bogdan Romaniuk. Adaptacja budynku trwała niespełna 4 miesiące i od dnia 23 grudnia 2004 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia w Warsztatach. Obecnie na Warsztatach jest 30 osób niepełnosprawnych objętych różnymi formami rehabilitacji społeczno – zawodowej na 6 pracowniach terapii zajęciowej.

Daniel Jakubowski

 W tym samym dniu został poświęcony przez Biskupa Kazimierz Górnego  oddział wewnętrzny samodzielnego ZOZ w Kolbuszowej. Podczas poświęcenia  obecni byli przedstawiciele władz samorządowych. Biskup przeddzień dnia chorego odwiedził w salach oddziału


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo