Dziś jest: Poniedziałek, 21.9.2020 09:06

Kolbuszowa

 

Aktualności

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

29-06-2020
Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego, 15 głosami „za”, otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2019 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok poprzedzony został wnikliwą analizą:
- sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2019 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu
- sprawozdania finansowego Powiatu Kolbuszowskiego za 2019 rok
- informacji o stanie mienia Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.

Ponadto radni zapoznali się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kolbuszowej, której przewodniczy Roman Petejko oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarówno Komisja jak i RIO nie mieli uwag do realizacji ubiegłorocznego budżetu. – Był to budżet dobry – podkreślił przewodniczący Petejko. - Dziękuję panu Staroście, który stoi na czele Zarządu, pani skarbnik oraz wszystkim pracownikom, którzy przyczynili do sprawnej realizacji budżetu – dodał. Uwag nie miała również Regionalna Izba Obrachunkowa, która wydała pozytywną opinię w tej sprawie.  

Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podziękował w imieniu własnym oraz Zarządu za zaufanie, jakim radni obdarzyli Zarząd. - Cieszy nas to ogromnie – podkreślił. Jednocześnie zaznaczył, że wnioski o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, składane przez Powiat Kolbuszowski w zdecydowanej większości są rozpatrywane pozytywnie. To jest budujące. Starosta podziękował całej załodze Starosta Powiatowego, pracownikom Wydziału Budżetowo-Finansowego za sprawną realizację projektów. - Dziękuję także wszystkim jednostkom, będącym w Starostwie za to, że pracują na rzecz mieszkańców. Dziękuję Radzie Powiatu oraz komisjom za owocną współpracę. Słowa podziękowania składam wszystkim za wspólną pracę na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego – dodał.
Barbara Żarkowska 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo