Dziś jest: Piątek, 9.6.2023 14:07

Kolbuszowa

 

Aktualności

Wraca obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń w zakresie środków ochrony roślin!

24-03-2023
Powraca obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do ich stosowania.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że w dniu 15 marca br. weszła w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (Dz.U. 2023 poz. 412). Na mocy artykułu 145 tej ustawy, uchylony został art. 15zzzzy ust. 2 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który zwalniał producentów rolnych z obowiązku posiadania aktualnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin i aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Artykuł 145 ww. ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 wchodzi w życie 4 maja 2023 r. 

W związku z powyższym z dniem 4 maja 2023 r. powraca obowiązek wynikający z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin:

• posiadania szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby:
- dokonujące zbycia środków ochrony roślin;
- nabywające środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych;
- wykonujące zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych;
- świadczące usługi doradcze w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.
• posiadania aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Osoby, które nie posiadają aktualnych szkoleń z zakresu środków ochrony roślin i aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin powinny uzupełnić przedmiotowe wymagania do dnia 4 maja 2023 roku.

Brak spełnienia po tym terminie ww. obowiązku może skutkować w przypadku kontroli nałożeniem sankcji karnych.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Edyta Wilk
 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo