Dziś jest: Piątek, 7.8.2020 23:57

Kolbuszowa

 

Aktualności

Wybieramy Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego!

08-10-2019
Już po raz dziewiąty ogłaszamy konkurs na „Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Starosta Kolbuszowski. Zapraszamy do udziału.
 
Podstawowym kryterium nominowania kandydatów do Konkursu jest definicja wolontariatu zawarta w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  nr 96  poz. 873 z  późn. zm.), według której wolontariat to: „bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób oraz instytucji, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie” oraz definicja wolontariusza sformułowana przez Sieć Centrów Wolontariatu, według której wolontariusz to: „każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne”.

Kandydata lub kandydatkę do konkursu pn. „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” może zgłosić: co najmniej 10 mieszkańców danej gminy lub powiatu; każda organizacja pozarządowa działająca na rzecz mieszkańców oraz każda instytucja publiczna działająca na terenie gminy/powiatu na rzecz mieszkańców. Zgłaszająca organizacja, instytucja lub grupa osób może wytypować tylko jednego kandydata. Formularz zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Powiatu Kolbuszowskiego – www.powiat.kolbuszowski.pl, w zakładce „OŚWIATA i KULTURA”, gdzie opublikowane są organizowane przez nas „Konkursy”. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 grudnia br.
 
Przypominamy, że podczas I edycji tego przedsięwzięcia tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego otrzymała Barbara Burek. Rok później tytuł ten został przyznany Stanisławowi Kosiorowskiemu. W 2012 r. laureatką powiatowego konkursu została Ewa Wójcicka. W kolejnym roku Kapituła Konkursowa wskazała na Marię Strzępę z Niwisk. Kolejną laureatką konkursu „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” została Władysława Gorecka, następnie tytuł ten trafił do Zenony Chodorowskiej, przewodniczącej Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolbuszowej, a potem do Krystyny Stygi – popularyzatorki Nordic Walking oraz osoby zaangażowanej w akcję „Szlachetna Paczka”. Ostatnim laureatem, do którego trafiła statuetka i tytuł „Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego” był Jan Puzio z Raniżowa – aktywnie działający na rzecz lokalnego środowiska. Kto w tym roku zostanie uhonorowany tym tytułem? To w dużej mierze zależy od Was. Czekamy na zgłoszenia i zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegóły w regulaminie. 
Barbara Żarkowska  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo