Dziś jest: , 23.1.2022 07:05

Kolbuszowa

 

Aktualności

Wybieramy Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego!

03-11-2021
Już po raz jedenasty ogłaszamy konkurs na "Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego". Czekamy na zgłoszenia! 

Podstawowym kryterium nominowania kandydatów do Konkursu jest definicja wolontariatu według której wolontariat to: „bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób oraz instytucji, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie” oraz definicja wolontariusza sformułowana przez  Sieć Centrów Wolontariatu, według której wolontariusz to: „każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne”.

Prestiżowe wyróżnienie 
Naszym zamiarem jest, aby tytuł „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” stał się prestiżowym wyróżnieniem, honorującym wolontariuszy, podejmujących bezinteresowną aktywność na terenie powiatu kolbuszowskiego, na rzecz jego mieszkańców. 

Kandydatury do Konkursu może zgłosić: 
a) grupa co najmniej 3 mieszkańcom danej gminy z powiatu kolbuszowskiego
b) każda organizacji pozarządowa działająca na rzecz mieszkańców z powiatu kolbuszowskiego
c) każda instytucja publiczna działająca na rzecz mieszkańców na terenie danej gminy z powiatu kolbuszowskiego.

Wnioski nominacyjne należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (przy wejściu głównym), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” lub przesłać na adres: . Szczegóły w regulaminie. 
Zapraszamy do udziału!
Barbara Żarkowska 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo