Dziś jest: Czwartek, 2.12.2021 22:06

Kolbuszowa

 

Aktualności

Z obrad Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

05-10-2021
W czwartek (30 września), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbyła się XXXII Sesja VI Kadencji Rady Powiatu.
 
Podczas posiedzenia radni wysłuchali m.in. informacji z funkcjonowania: Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za miniony rok oraz sytuacją ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, przygotowaną na podstawie raportu za 2020 rok oraz informacją z funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej za I półrocze br.
 
Na zabytki
Ponadto podjęli uchwałę w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kolbuszowej oraz udzielili dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej i Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Niwiskach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu kolbuszowskiego.
 
Zmiany w budżecie
Podczas Sesji podjęta została także uchwała, w ślad za którą, w bieżącym roku, do gminy Kolbuszowa trafi dotacja w wysokości 30 tys. zł. Ponadto podejmowane były uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego oraz zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2021.
B. Żarkowska 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo