Dziś jest: Piątek, 18.1.2019 05:36

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zapraszamy...

09-01-2018


 
XI WOJEWÓDZKI KONKURS
KOLĘDY I PASTORAŁKI OBCOJĘZYCZNEJ
 
REGULAMIN
 
Organizatorzy
 
Konkurs jest organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej we współpracy ze  Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej.
 
Termin
26 stycznia 2018 r., godz. 9.00
 
Miejsce
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara,
ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowa
(hala widowiskowo-sportowa przy budynku liceum)
 
      Cele
 
 • uwrażliwienie na tradycje innych kultur, a w szczególności ich aspektu religijnego,
 • stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych
  i wokalnych,
 • motywowanie do nauki języków obcych
                                                     
Zasady udziału
 
 1. Konkurs jest adresowany do młodzieży z klas gimnazjalnych oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. 
 2. Kolędy bądź pastorałki będą prezentowane w języku obcym (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, łaciński)
 3. Prezentowana kolęda lub pastorałka musi zawierać motyw religijny. Piosenki świąteczne będą zdyskwalifikowane.
 4. Każda szkoła może zgłosić 2 solistów lub 2 zespoły, lub 1-ego solistę i 1 zespół (zespół może liczyć najwyżej 5 osób). Większa liczba uczestników z danej szkoły może być konsultowana z organizatorem.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w konkursie większej liczby uczniów ze swojej szkoły.
 6. Każdy z uczestników (solista lub zespół) ma możliwość zaprezentowania tylko jednej kolędy lub pastorałki w jednym z wybranych języków obcych w ograniczeniu czasowym max 5 minut.
 7. Utwór można wykonywać z akompaniamentem lub podkładem muzycznym.
 8. Przez solistę rozumie się wykonawcę, który sam wykonuje utwór i sam sobie akompaniuje. Organizatorzy zezwalają, aby soliście akompaniowała osoba grająca na instrumencie.
 9. Akompaniator to osoba grająca na instrumencie, która nie włącza się wokalnie do wykonywanego przez solistę utworu. Soliście może towarzyszyć jeden akompaniator.
 10. Nauczyciel nie może akompaniować ani uczestniczyć w występie zespołu, może natomiast pełnić funkcję dyrygenta.
 11. Zespoły mogą reprezentować tylko jeden typ szkoły (niemożliwe jest łączenie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).
 12. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie oraz sprzęt umożliwiający odtwarzanie podkładu muzycznego w formacie audio lub mp3, natomiast nie zapewniają instrumentów muzycznych.
 
Kategorie
 
     Prezentacje będą oceniane w następujących kategoriach:
 1.       Gimnazja:                                      a) Soliści         b) Zespoły (maksymalnie 5 osób)
 2.       Szkoły ponadgimnazjalne:            a) Soliści         b) Zespoły (maksymalnie 5 osób)
 
 
Jury
 
     Uczestnicy będą oceniani przez jury powołane przez organizatorów, w którego skład będą wchodzili m. in. lektorzy języków obcych oraz nauczyciele szkoły muzycznej.
 
Kryteria oceny
 
 1. Poprawność językowa wykonywanych utworów
 2. Stopień trudności utworu pod względem językowym i muzycznym
 3. Dobór repertuaru
 4. Walory głosowe i muzykalność
 5. Interpretacja i aranżacja
 6. Ogólny wyraz artystyczny

 
Nagrody
 
    Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii.
                                 
 
Zgłoszenia
 
    Zgłoszenia do XI Wojewódzkiego Konkursu Kolędy Obcojęzycznej będą przyjmowane na załączonym formularzu zgłoszeń, który należy wypełnić i przesyłać pocztą elektroniczną w terminie do  17 stycznia 2017 roku:
     e-mail:
 
     Uprzejmie prosimy o wysyłanie zgłoszeń z oficjalnego adresu e-mail szkoły.
 
 
Informacje organizacyjne
 
  Dokładny harmonogram występów zostanie przesłany 22 stycznia 2018 r.
 
 
  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt drogą mailową na podany powyżej adres. Informacje można również uzyskać pod numerami telefonu:
    697 574 372 - Anna Serafin 
    886 623 226 -  Magdalena Baran
      lub 17 227 15 45 - sekretariat szkoły (godz. 8.00 – 15.00)
 
  Uwaga: W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie uprzejmie prosimy o powiadomienie organizatorów najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.
 
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. Administrowanie danymi osobowymi uczestników konkursu odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z  organizacją konkursu. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo