Dziś jest: Poniedziałek, 20.5.2019 05:39

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego z absolutorium

30-05-2018
W czwartek (24 maja), podczas sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej, radni jednogłośnie udzielili absolutorium z wykonania budżetu Zarządowi Powiatu Kolbuszowskiego, któremu przewodniczy Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.
 
Udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok to oznaka, że budżet był realizowany prawidłowo i sygnał, że gospodarowanie finansami Powiatu było wykonywane w sposób należyty. Podobnego zdania była Regionalna Izba Obrachunkowa, która pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok. Pozytywną opinię wystawiła również Komisja Rewizyjna, której przewodniczy Krzysztof Sochacki.
 
Dochody i wydatki
Jeśli natomiast chodzi o same liczby, to one przedstawią się następująco. Uchwalony przez Radę Powiatu Kolbuszowskiego budżet na 2017 rok, po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu całego roku budżetowego zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości 51 290 227 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 48 474 204 zł, co stanowiło 94,5 proc. planu. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 50 824 948 zł, ostatecznie zostały one zrealizowane w kwocie wynoszącej 47 052 490 zł, co stanowiło 92,5 proc. planu. Na koniec 2017 roku planowano nadwyżkę budżetową w wysokości 465 279 zł, wykonanie budżetu za miniony rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 421 713 zł.
 
Praca w zgodzie
Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podziękował wszystkim radnym za jednomyślne głosowanie nad udzieleniem absolutorium. – Bardzo dziękuję za wynik głosowania. Dziękuję radnym oraz kolegom z Zarządu. Jak widać praca zespołowa przynosi efekty. Jest wielką przyjemnością pracować w Radzie, gdzie nie ma sporów i kłótni – powiedział Starosta Kolbuszowski.
Barbara Żarkowska  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo