Dziś jest: Środa, 21.10.2020 18:06

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

18-09-2020
W czwartek (24 września), o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10, w sali 220, odbędzie się XXI Sesja VI Kadencji Rady Powiatu Kolbuszowskiego. 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.
 5. Informacja o sytuacji w szkołach ponadpodstawowych w nowym roku szkolnym 2020/2021.
 6. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.
 7. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni.
 8. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej.
 9. Przedstawienie sprawozdania za rok 2019 z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kolbuszowskim na lata 2016 – 2021.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu tego Funduszu samorządowi powiatu kolbuszowskiego na realizację zadań w 2020 r. określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wysokości środków na w/w zadania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolbuszowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2020.
 15. Sprawy różne.
W związku z ogłoszonym stanem epidemii z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid–19 sesja zostanie przeprowadzona w zaostrzonym rygorze sanitarnym, co oznacza, że liczba osób na sali obrad jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji on-line. 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo