Dziś jest: Środa, 20.1.2021 02:24

Kolbuszowa

 

Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Kolbuszowej

22-10-2020
W czwartek (29 października), o godz. 9.00, w sali 220, odbędzie się XXII Sesja VI Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Porządek obrad: 
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja o pracy Zarządu od poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej za I półrocze 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/124/2020 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej.
 6. Rozpatrzenie informacji z przygotowania się służb do sezonu zimowego.
 7. Rozpatrzenie informacji z funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.
 8. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych złożonych w trybie art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  skargi na Starostę Kolbuszowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2020.
 14. Sprawy różne.
W związku z ogłoszonym stanem epidemii z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid–19 sesja zostanie przeprowadzona w zaostrzonym rygorze sanitarnym, co oznacza, że liczba osób na sali obrad jest ograniczona. Zapraszamy do śledzenia obrad za pomocą transmisji on-line .Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

  ul. 11-go Listopada 10
       36-100 Kolbuszowa
           
        NIP: 814-15-73-682
 REGON: 690581382

Informacja:

tel:  17 744 57 71,
      17 227 58 80
fax: 17 227 15 23

Godziny otwarcia urzędu:

            poniedziałki - 8:00 - 16:00

 od wtorku do piątku - 7:30 - 15:30


© 2015 - Powiat Kolbuszowski
Realizacja: Ideo